Image

Huurders worden Kopers

Waarom zetten huurders wel of juist niet een volgende stap naar het kopen van een huis?
Projectomschrijving
Studenten van de Stedelijke Vernieuwing voeren een onderzoek uit naar de beweegredenen van huurders om wel of niet over te gaan tot het kopen van een huis. De studenten richten zich niet op een bepaald onderdeel of categorie van redenen, maar gaan juist in de breedte onderzoeken wat de relevante gronden zijn. Vervolgens zullen zij een rapport ontwikkelen met de resultaten van het onderzoek.