Image

Inspirerende Onderwijsconferentie

De Academie van de Stad nodigde het hoger onderwijs uit om op 30 maart 2010 in gesprek te gaan over de samenwerking tussen onderwijs en de stad Amsterdam. Zie hier een verslag en een fotoreportage van de middag.
WILL DURANT: Education is the transmission of civilization.
NELSON MANDELA
: Education is the most powerful weapon which we can use to change the world.
MARIAN WRIGHT EDELMAN: Education is for improving the lives of others and for leaving your community and world better than you found it.
                                       

Op 30 maart 2010 organiseerde de Academie van de Stad een onderwijsconferentie voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool InHolland, de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. De gelegenheid: om alle betrokkenen bij de Academie van de Stad uit het onderwijs te bedanken voor de succesvolle samenwerking in de afgelopen twee jaar en om iedereen te informeren naar de mogelijkheden om bij te dragen aan de stad en de rol van de Academie van de Stad hierin. Maar bovenal om van docenten en opleidingscoördinatoren te horen wat zij belangrijk vinden in de verbinding tussen onderwijs en stad en op welke manier wij de samenwerking tussen onderwijs en de Academie van de stad kunnen optimaliseren.

Wilfred Fischer (aanjager en oprichter AvdS) trapte de middag af met een welkomstwoord In de Gelagkamer, een van de prachtige zestiende eeuwse zalen van de Protestantse Diaconie in Amsterdam. Frenk der Nederlanden, columnist bij Het Parool en stadsschrijver, hield vervolgens een inspirerende toespraak over zijn ervaringen in de stad en de verbinding met maatschappelijke projecten. Hij vertelde waar hij in al zijn columnjaren al is geweest - evenementen, straatfeesten, openingen, sluitingen en "happenings" - en wie hij allemaal heeft ontmoet - Beatrix, Maxima, Job Cohen, Sandra Bullock en de koning van Zwitserland wiens naam hij was vergeten. Hij beschreef maatschappelijke organisaties die hij vol goede moed heeft zien ontstaan om vervolgens door naïviteit weer ten onder te gaan. En hij vertelde over die witte winterdag een maand geleden, waarop hij met pen en papier sceptisch naar de zoveelste presentatie ging van een maatschappelijke organisatie, ditmaal in Landlust in Bos en Lommer. Twintig pabostudenten van de Hogeschool van Amsterdam zouden de boel daar leefbaar maken vanuit de buurtschool Narcis-Querido met een project genaamd Springlevend Landlust. Een nog vrij nieuwe organisatie zou daar achter zitten, de Academie van de Stad. De column die hij uiteindelijk hierover schreef eindigde met de volgende woorden: "Ik dwaalde door de vrolijk versierde school, die een prettige open indruk maakte. Overal zaten plukjes kinderen te werken. Ze hadden nu ook buiten kunnen spelen, maar kennelijk vonden ze extra onderwijs belangrijker. Buiten begon het weer zachtjes te sneeuwen. Landlust was inderdaad springlevend." 

Op de verstopte maar gigantische zolder bij de Diaconie speelde het tweede deel van de conferentie zich af. Alle aanwezigen werden geïnspireerd door het gezelschap van de workshop Ja-Maar®. De twee vlotte mannen leerden de groep de kunst van het omdenken. Het benaderen van een probleem met een open instelling door de 'ja-maar' gedachte om te zetten in een 'ja-en gedachte'. Door middel van casussen werd er geoefend met het vinden van mogelijkheden buiten het probleem in plaats van beren op de weg te zien bij oplossingen in relatie tot het probleem. (ter illustratie: ja-maar gedachte "een ongeluk zit in een klein hoekje" , Ja-en gedachte "Geluk zit in de rest". Met deze les in het achterhoofd begonnen we aan twee verdiepende gesprekssessie die parallel gehouden werden. In de ene groep werd ingegaan op de werkwijze van de Academie van de Stad en gebrainstormd over de mogelijkheden om maatschappelijke projecten in het curriculum aan te sluiten bij het hoger onderwijs. Hierin werden goede suggesties gedaan, zoals het voor studenten aantrekkelijk maken om deel te nemen aan projecten van de Academie van de Stad, door hen bij het afstuderen ook met een certificaat te kunnen belonen van "bijdragen aan de stad Amsterdam". In de tweede groep werd specifiek ingegaan op de krachten en knelpunten van de samenwerking tussen onderwijs en AvdS, waarbij de docenten werden uitgedaagd om van de knelpunten krachten te maken. Daaruit ontstond onder meer de conclusie dat knelpunten ook leerpunten voor studenten opleveren en daardoor ook een kracht kunnen zijn in de projecten van de AvdS. Zoals gehoopt, ontstond er in beide groepen een discussie over actief burgerschap, ruimte voor praktijkervaring in het hoger onderwijs, de rol die het onderwijs en de Academie van de Stad hierin zou kunnen spelen en hoe we de samenwerking hierin kunnen optimaliseren.

De middag stond in het teken van Beleven, Bouwen, Bloeien!: na inspirerende belevingen werd er in kleine intensieve groepsgesprekken gebouwd. En het bloeien? Dat gebeurde natuurlijk bij de aansluitende borrel en zien we tegemoet in de verdere uitkomsten van deze dag.

Wij danken alle aanwezigen hartelijk voor hun positieve bijdrage aan deze geslaagde middag.


Zie hier de fotoreportage:Fotograaf: Anton van Daal