Image

Interreligieuze Dialoog

Net zoals voorgaande jaren gaat een nieuwe lichting studenten van de minor Levensbeschouwing en Maatschappij van de Hogeschool van Amsterdam creatieve dialoogvormen ontwikkelen en uitvoeren tijdens een interreligieuze dialoogdag in Amsterdam West.
Studenten van de minor Levensbeschouwing en Maatschappij ontwikkelen creatieve en effectieve dialogen waarmee (voornamelijk) jongeren uit de islamitische, joodse en reformatorische gemeenschap respectvol met elkaar in gesprek gaan over allerlei maatschappelijke (en ook eventueel gevoelige) thema’s.

De studenten gaan hiervoor diverse werkvormen ontwikkelen en uitvoeren tijdens een dialoogdag in Amsterdam West met leerlingen van SG Maimonides, Marcanti College en SG Jacobus Fruytier (Apeldoorn). De doelen van dit project zijn:
- Het stimuleren van nieuwsgierigheid naar elkaars religieuze en culturele leefwerelden onder jongeren;
- Het bevorderen van wederzijds begrip en acceptatie van de verschillende leefwerelden bij jongeren;
- De ontmoeting tussen scholieren onderling;
- Het ontwikkelen van een (les)methodiek waarmee docenten/coaches jongeren en hun ouders kunnen stimuleren tot een dialoog.

Ook zal er dit jaar extra aandacht zijn voor de thema’s die spelen binnen een klas. Denk hierbij aan actuele thema’s zoals de spanningen tussen Israël en Palestina. Om te weten welke thema’s er spelen in een specifieke klas is het essentieel om docenten te betrekken in het proces. Het betrekken van docenten is dan ook een opdracht waar studenten dit jaar mee aan de slag gaan. De doelgroep van dit project zijn jongeren in het voortgezet onderwijs.