Image

Interventies Duurzaam Gedrag Bewoners

Op donderdag 12 juni presenteerden studenten Toegepaste Psychologie de interventies die zij verzonnen hebben om bewoners bewust te maken van duurzaam leven en een verandering in hun gedrag te bewerkstelligen.
De eindpresentatie werd geopend door de opdrachtgever van Eigen Haard. ‘Welkom allemaal, ik ben heel blij dat jullie er zijn en ook zeer benieuwd naar jullie aanbevelingen. De afgelopen maanden heb ik gezien dat jullie een hele ontwikkeling door hebben gemaakt. In het begin waren de meesten nog wat onwennig, maar bij de laatste bijeenkomst zaten jullie al goed in het onderwerp.’

De eerste groep die hun bevindingen presenteert is de groep Energieambassadeurs. Eigen Haard heeft een groep bewoners opgeleid tot Energieambassadeurs. Deze bewoners weten precies wat hun buurtgenoten kunnen doen om hun huis meer duurzaam te maken en zo een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en meer geld over te houden aan het eind van de maand. ‘Wij hebben vooral gekeken naar hoe we de Energieambassadeurs beter kunnen inzetten of hoe we hun meer tools kunnen geven om hun boodschap over te brengen. De problemen met duurzaamheidsgedrag zijn hetzelfde als met gezondheidsgedrag. De beloning komt pas een tijd later, waardoor het enthousiasme om inspanningen te leveren om duurzaam te leven snel afneemt. Daarom hebben wij kleine beloningen verzonnen die dit enthousiasme blijven aanwakkeren.’ Deze beloningen en informatieve gadgets zitten in de door de studenten verzonnen ‘Eigen Haard-koffer’. De koffer bevat onder andere folders, stickers, een scheurkalender en een duurzaamheidschecklist. ‘De folder en de checklist zijn puur informatief. Aan de hand van de checklist kunnen bewoners kijken of en in welke mate zij al duurzaam leven. De sticker is een kleine beloning, waar ook een sterk sociaal component aan zit. Bewoners kunnen een sticker op hun raam plakken waar op staat dat zij duurzaam leven. Buurtgenoten zien dat dan en worden dan getriggerd om aan hun eigen duurzaamheid te denken’.

De tweede groep heeft bedacht hoe het Klimaatstraatfeest beter onder de aandacht kan worden gebracht. ‘Wij hebben voornamelijk onderzoek gedaan in Amsterdam-West. Wat opviel was dat geen van de respondenten het Klimaatstraatfeest kenden. Na een korte uitleg gaven de respondenten wel aan dat zij graag naar een dergelijk feest zouden gaan. De motieven daarvoor liepen uiteen. Sommige mensen waren zeer geïnteresseerd in duurzaamheid, maar het merendeel van de geïnterviewden vonden het sociale component interessanter. Het leek ze een goede manier om de mensen in de buurt te leren kennen.’ De studenten geven aan dat zij zich niet zo zeer bezig hebben gehouden met de invulling van het Straatfeest, maar meer met de promotie daarvan. ‘Hier hebben we twee interventies voor verzonnen. Er zou een duurzaamheidsloket kunnen worden geopend in de buurt waar bewoners informatie kunnen krijgen over duurzaamheid. Ook zouden er in leegstaande woningen studenten kunnen worden geplaatst die in ruil voor huurkorting 10 uur per week maatschappelijk werk doen. Een onderdeel van dat maatschappelijk werk is dat de studenten de deuren langs gaan om mensen te informeren over het Klimaatstraatfeest.’

De oplossing van de derde groep, groep Stadstuin Overtoom, is hun eigen woorden ‘Simpel, maar zeer effectief.’ Zij hebben uitgebreid literatuurstudie verricht en een aantal onderzoek gevonden die bevestigen dat point of decision prompts zeer effectief zijn bij het beïnvloeden van gedrag. Point of decision prompts zijn stickers met teksten er op die de personen bewust maken van de opties die zij hebben in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld een sticker die bij een lift wordt gehangen waar op staat: ‘Gebruik eens de trap. Beter voor het milieu en voor jezelf!’ 

De vierde groep heeft onderzocht hoe bewoners bewust worden gemaakt over wat voor een groene opties er zijn voor hun daken, zoals het installeren van zonnepanelen of het bedekken van het dak met planten. De interventie die zij verzonnen hebben is het speeddaten met Energieambassadeurs. ‘De speeddate avond bestaat uit twee onderdelen. Eerst krijgen de bewoners een halfuur voorlichting over duurzaam dak gebruik, daarna is er de mogelijkheid om met de Energieambassadeurs te speeddaten. Hier kunnen de bewoners vragen stellen over duurzaam leven.’  

De laatste groep heeft zich ontfermt over het onderwerp duurzaam koopgedrag. Hier hebben zij het concept Sharing is Caring voor verzonnen. Op dit evenement kunnen bewoners spullen ruilen met andere bewoners.  ‘Een groot gedeelte van de ondervraagden gaf aan dat zij behoefte hadden aan een dergelijk ruilevenement, omdat het zonde is om nog werkende spullen weg te gooien als er iemand is die er blij mee kan zijn’.

Nadat de studenten hun interventies hebben gepresenteerd is het tijd voor de opdrachtgever om een oordeel te vellen. ‘Ik ben erg blij met de resultaten van jullie onderzoeken en met een aantal dingen gaan we meteen aan de slag. Ik vind het knap om te zien hoe veel van jullie al bestaande initiatieven van Eigen Haard geïntegreerd hebben in de oplossingen. Ook zijn jullie goed in staat geweest om de theorieën heel duidelijk uit te leggen. Wij gaan er dus mee aan de slag!’