Image

Inventarisatie WMO

Studenten Sociaal Juridische Dienstverlening gaan een inventarisatie maken van het beleid met betrekking tot vergoedingen op het gebied van aanpassingen in woningen in verschillende gemeenten en wat dat betekent voor bewoners.
Sinds de invoering van de WMO zijn er per gemeente verschillen in wat er vergoed wordt aan bewoners op het gebied van (kleine) aanpassingen aan woningen t.b.v. bewoners met een beperking. Bovendien staan de vergoedingen door de bezuinigingen onder druk. Welk deel betaalt de gemeente en welk deel de bewoner? Eigen Haard wil graag inzichtelijk krijgen waar bewoners recht op hebben en waar niet.