Image

Japans bezoek bij SalsA

Op dinsdagmiddag kregen de coaches van SalsA bijzondere gasten op bezoek. Ishikawa Naoko en Yutaka Kawamitsu zijn helemaal vanuit Japan gekomen om meer te weten over de Nederlandse visie op coaching als inspiratie voor hun boek.
Vandaag gaat de Japanse delegatie op bezoek bij het Cosmiscus Montessori Lyceum, waar coaches van SalsA scholieren begeleiden.  Een eerstejaars studentencoach heeft zich ontfermt over twee brugklassers. ‘Ik help hun eigenlijk met van alles, het ligt er een beetje aan waar ze mee zitten. Nu zijn we bezig met Engels, een vak wat ze allebei lastig vinden, maar soms hebben we het ook over dingen die meer in de privésfeer liggen’. Na een kort gesprek en de student en scholieren gedurende enkele minuten geobserveerd te hebben merkt Ishikawa op dat coaching in Japan en Nederland wezenlijk van elkaar verschillen: ‘In Japan is coaching wat meer hiërarchisch, hier lijken de coach en gecoachte gelijkwaardig aan elkaar te zijn in het proces.  Het ziet er heel natuurlijk uit, alsof ze vrienden zijn. Komt dat omdat de studenten dit vrijwillig doen?’. Projectleider van  SalsA, Anne Moormann, legt uit. ‘Studenten kiezen voor SalsA vanuit hun studie pedagogiek, Pabo of de lerarenopleiding  en krijgen er studiepunten voor. Dus het sluit goed aan bij hun studie.  Deze studenten worden dan gekoppeld aan een scholier van een basis- of middelbare school en coachen deze leerling gedurende het hele schooljaar.  Afhankelijk van de behoeftes van de leerling bepalen de coach en de leerling gezamenlijk het doel. Ondertussen werkt de coach aan competenties die voor hem of haar van belang zijn bij de studie en latere beroepsuitoefening.’ 

Ishikawa is benieuwd of alle scholieren op de school gecoacht worden. Docent Ömer van het Cosmicus Montessori Lyceum legt uit dat op zijn school het de brugklassers zijn die gecoacht worden. ‘De brugklas is een heftige periode voor veel scholieren, er gebeurt veel in hun leven en de overgang van basis- naar middelbare school is groot.  Daarnaast zijn sommige scholieren de eerste van hun familie die naar het VWO of de HAVO gaan. De studenten kunnen voor hen als rolmodel fungeren en hun begeleiden tijdens deze overgang.’ Inmiddels zijn we aangekomen bij een ander lokaal waar een aantal groepjes studenten en scholieren druk bezig zijn. Een scholiere vertelt: ‘In het begin was het even wennen, een coach hebben. Maar ze is echt heel aardig. We doen heel veel leuke dingen en ook handige, maar minder leuke dingen’ . Er wordt even sip naar het huiswerk gekeken voordat ze zich herpakt. ‘Ik denk dat het hebben van een coach een goed idee is voor leerlingen. Je krijgt hulp bij je vakken, maar kan ook praten over andere dingen.’ Ishikawa vraagt aan het meisje of ze het niet vervelend vindt dat de coaching na school plaatsvindt. ‘Nee hoor’, zegt ze resoluut. ‘Het hoort er bij.’ Docent Ömer vult aan: ‘De scholieren waren er inderdaad snel aan gewend. Daarnaast merk je dat de coaching een positief effect heeft. De leerlingen worden socialer en staan meer open voor andere denkbeelden.’

De rondleiding loopt inmiddels bijna op zijn einde, maar Ishikawa heeft nog wel een vraag. ‘Hoeveel mensen doen er eigenlijk mee aan deze coaching?’ Anne legt uit:  ‘Op dit moment doen er maar liefst 300 leerlingen mee aan SalsA, terwijl we pas twee jaar bestaan. Wellicht dat als jullie hier over 2 jaar terugkomen dat we dan inmiddels 1000 leerlingen hebben.’  Met deze ambitieuze uitspraak eindigt het Japanse bezoek. Ishikawa en Yutaka maken nog een stop in Antwerpen alvorens zij naar huis gaan. Zodra het boek uitkomt wordt dit verhaal uiteraard vervolgd! 

Wilt u meer weten over SalsA? Klik dan hier

Hieronder een foto-impressie. 


Anne heet iedereen welkom. De creativiteit wordt gestimuleerd in dit lokaal.Maar huiswerk moet natuurlijk ook gemaakt worden.Coach en leerlingen in actie.En dat was het alweer!