Image

Jongerenwerk voor het voetlicht

Waar hebben jongeren in stadsdeel Slotervaart behoefte aan? Studenten interviewden jongeren over jongerenwerk.
Projectomschrijving
Hoe willen jongeren het liefst participeren in hun buurt? Waarom nemen jongeren wél of juist niet deel aan jongerenwerk? Welke activiteiten zouden ze hiervoor willen oppakken? Kortom, in welke richting kan het Jongerenwerk zich het best ontwikkelen? Wie kunnen die vragen beter beantwoorden dan jongeren zelf! 

Vijf vierdejaars studenten (van de richtingen Cultureel Maatschappelijke Vorming, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk) ondervroegen hun leeftijdgenoten. Het doel was een concrete lijst van aanbevelingen op te stellen waarmee de betrokken instanties aan de slag kunnen.