Image

JongGras Advies

Bij het project JongGras Advies geven studenten advies aan sportverenigingen in Amsterdam. Ze inventariseren de behoeftes van sportverenigingen, variërend van fondsen- en ledenwerving of een gezonde kantine tot een nieuw logo of een communicatieplan, en geven vervolgens geven ze een passend advies. Hiermee dragen studenten bij aan de professionalisering van sportverenigingen in Amsterdam.
Amsterdam kent vele sportverenigingen die een belangrijke, centrale rol in de wijk vervullen. Jong en oud komt samen om te bewegen en sociale contacten op te doen. Tegelijkertijd is er bij sportclubs en vooral sportverenigingen regelmatig behoefte aan uitvoeringskracht. Bestuurders ervaren een tekort aan vrijwilligers, mede doordat het takenpakket van de sportvereniging en daarmee vooral voor de bestuurder steeds groter wordt. Bij de afdeling sportstimulering van de gemeente Amsterdam wordt sportclubs ondersteuning aangeboden door middel van het programma Sportaanbieders. Deze ondersteuning vindt hoofdzakelijk plaats binnen de kaders van het expertisegebied, dat vooral betrekking heeft op de sport. Hiermee blijven er vraagstukken van sportclubs liggen die door tijd- en expertisegebrek niet opgepakt kunnen worden.

Het project JongGras Advies
JongGras Advies gaat aan de slag met juist deze vraagstukken. Hiermee is het een aanvulling op de huidige ondersteuning die vanuit de gemeente wordt geboden. Het bureau gaat vraaggericht te werk en zoekt zelf naar opdrachten vanuit verenigingen in Amsterdam. Ook de gemeente Amsterdam kan opdrachten bij het bureau neerleggen. De studentadviseurs bij JongGras  Advies inventariseren, adviseren en voeren uit.

Stage lopen?
JongGras Advies wordt gerund door studentadviseurs van verschillende opleidingen in Amsterdam en omgeving, in het kader van een stage. Studenten die op zoek zijn naar een stage tussen november 2017 en juni 2018 (of een deel van deze periode) kunnen voor meer informatie contact opnemen via info@jonggrasadvies.nl

Sportvereniging in Amsterdam?
JongGras Advies blijft op zoek naar sportverenigingen in Amsterdam die een praktische adviesvraag hebben en studenten een kans willen geven hiermee aan de slag te gaan. Tijdens een oriënterend gesprek zal met u besproken worden welke mogelijkheden er zijn om met JongGras Advies samen te werken. Interesse of meer weten? Stuur een e-mail naar info@jonggrasadvies.nl
 
Op de hoogte blijven van de activiteiten en bezigheden van JongGras?
U kunt zich hier abonneren op onze nieuwsbrief!