Image

JongGras Advies

Studenten geven advies aan sportverenigingen in Amsterdam. Ze inventariseren de behoeftes van sportverenigingen, variërend van fondsen- en ledenwerving of een gezonde kantine tot een nieuw logo of een communicatieplan, en geven vervolgens een passend advies. Hiermee dragen studenten bij aan de professionalisering van sportverenigingen in Amsterdam.
Amsterdam kent vele sportverenigingen die een belangrijke, centrale rol in de wijk vervullen. Jong en oud komt samen om te bewegen en sociale contacten op te doen. Tegelijkertijd is er bij sportclubs en vooral sportverenigingen regelmatig behoefte aan uitvoeringskracht. Bestuurders ervaren een tekort aan vrijwilligers, mede doordat het takenpakket van de sportvereniging en daarmee vooral voor de bestuurder steeds groter wordt. Bij de afdeling sportstimulering van de gemeente Amsterdam wordt sportclubs ondersteuning aangeboden door middel van het programma Sportaanbieders. Deze ondersteuning vindt hoofdzakelijk plaats binnen de kaders van het expertisegebied, dat vooral betrekking heeft op de sport. Hiermee blijven er vraagstukken van sportclubs liggen die door tijd- en expertisegebrek niet opgepakt kunnen worden.

Het project
JongGras Advies gaat aan de slag met juist deze vraagstukken. Hiermee is het een aanvulling op de huidige ondersteuning die vanuit de gemeente wordt geboden. Het bureau gaat vraaggericht te werk en zoekt zelf naar opdrachten vanuit verenigingen in Amsterdam. Ook de gemeente Amsterdam kan opdrachten bij het bureau neerleggen. De studentadviseurs bij JongGras Advies inventariseren, adviseren en voeren uit. Het team van studentadviseurs bestaat uit tweedejaars studenten van de opleidingen Sport&Management en Toegepaste Psychologie. Het team wordt aangestuurd door twee ouderejaars studenten die naast de dagelijkse coördinatie ook een onderzoek uitvoeren.

Sportvereniging in Amsterdam?
JongGras Advies blijft op zoek naar sportverenigingen in Amsterdam die een praktische adviesvraag hebben en studenten een kans willen geven hiermee aan de slag te gaan. Tijdens een oriënterend gesprek zal met u besproken worden welke mogelijkheden er zijn om met JongGras Advies samen te werken.

Interesse of meer weten? Stuur een e-mail naar info@jonggrasadvies.nl.