Image

Kerst in de Springlevende Wijken!

In de Springlevende Wijken werden en worden veel acties uitgevoerd rondom kerst. In dit artikel lees je welke activiteiten de studenten allemaal hebben bedacht.
Voedsel inzamelen, knutselen, kerstdiners en kerstkaarten: de studenten uit de Springlevende Wijken organiseerden het!

Voedsel inzamelen
Het begon al een tijdje voor kerst toen alle Springlevende Wijk-teams in Amsterdam Oost (Betondorp, Dapper, Rudolf Diesel, Transvaal) voedsel inzamelden voor onder andere de voedselbank. In Betondorp verzamelden de studenten het voedsel om in hun eigen wijk aan armere mensen te geven. De overige wijken brachten het opgebrachte voedsel naar de Voedselbank. Hier werden kerstpakketten van gemaakt voor mensen in Amsterdam die dat anders niet krijgen. Samantha uit het Rudolf Diesel-team vertelt: ‘Het leek me leuk om ook mijn Buurtbikkels in te zetten bij het verzamelen van voedsel. Ik heb ze gewoonweg langs de deuren gestuurd. Ik heb het eerst zelf getest en mensen waren heel enthousiast over het initiatief, dus hebben de kinderen de rest opgehaald!’ Uiteindelijk hadden de Springlevende Wijken in Oost zoveel voedsel verzameld dat het te veel was voor de kerstpakketten. Dit voedsel kan mooi voor pakketten in het nieuwe jaar gebruikt worden!

Knutselen
In Betondorp konden buurtbewoners naar de Brink komen om met pallets te knutselen. Een aantal kinderen maakte mooie houten kerstbomen en ook werden er hele picknickbanken gefabriceerd. Toen deze bouwwerken in elkaar waren getimmerd, werden ze met kleurrijke verf bespoten. In de Schilderswijk in Den Haag knutselden de studenten met hun greenteam mooie kerstballen. In Van der Pek hebben de studenten samen met hun greenteam kerstbomen gekocht en versierd. Deze bomen brachten ze vervolgens rond aan mensen die het wat moeilijker hebben. 

Kerstdiners
De studenten in Betondorp verzorgen op kerstavond een diner. Studente Miriam vertelt hierover: ‘We hebben senioren in de buurt die alleen zijn uitgenodigd. We willen tijdens de avond niet de nadruk leggen op dat deze mensen zielig of alleen zijn, maar gewoon op dat ze een leuke avond verdienen. Er komen violisten en er is ander entertainment. En twee koks gaan een drie- of viergangendiner maken waarbij wij zullen ondersteunen. We hopen op een mooie avond voor alle aanwezigen.’

De studenten in de Transvaal- en Rudolf Dieselbuurt hebben al een kerstdiner georganiseerd voor buurtbewoners. Bij Rudolf Diesel werden de buurtbewoners gevraagd om hapjes mee te nemen. Ze kwamen aan met de lekkerste gerechtjes, van gevulde eieren tot pompoensoep. De hoofdgang werd door de studenten zelf bereid. In Transvaal namen de studenten het koken van het hele menu voor hun rekening. Het Schilderswijkteam hield bovendien een bijeekomst met buurtbewoners waarbij ze gezellig met koffie en warme chocolademelk op het afgelopen en het nieuwe jaar proostten.

Kerstkaarten
De studenten van Springlevend Nieuw Hoograven hebben een mooie kerstkaart gemaakt die ze bij de hele buurt hebben rondgebracht met daarin een uitnodiging voor een nieuwjaarsbijeenkomst. Ook de studenten van Rudolf Diesel verstuurden kerstkaarten.

Academie van de Stad wenst allen een hele fijne kerst en een goed nieuwjaar!

  
Voedsel inzamelen!                           In Betondorp maakten kinderen kerstbomen van pallets...          ...en de studenten maakten een kleurrijke picknickbank!

  
In de Schilderswijk maakten kinderen zelf kerstballen                  De mooi versierde kerstbomen in Van der Pek

 
De studenten van Rudolf Diesel bereiden het diner voor buurtbewoners, waarna er heerlijk gegeten kan worden!

 
Het kerstdiner in Transvaal!                                                                                          De kerstkaart van Nieuw Hoograven