Image

Kick-off concepten braakliggende terreinen: bouwput of bouwdoos?

Op 3 maart kwamen studenten Creativiteit en Innovatie bij elkaar op het stadsdeelkantoor in Noord voor een eerste brainstorm over de vraag welke invulling braakliggende terreinen kunnen krijgen om bewoners te verbinden.
Door de economische recessie zijn sommige bouwprojecten in Amsterdam-Noord stilgevallen of uitgesteld. Hierdoor zijn er terreinen die langer dan verwacht nog geen permanente invulling zullen krijgen. Dit biedt onder andere uitdagingen op het gebied van de uitstraling van de buurt en het leefgenot van bewoners. Stadsdeel Noord is benieuwd naar innoverende ideeën; wat kun je in de tussentijd met dergelijke terreinen doen om de buurt leefbaar te houden? 

Maar liefst 55 studenten van de opleiding Creativiteit & innovatie hebben daarom de opdracht gekregen om concepten te bedenken om een  invulling aan de braakliggende terreinen te geven die de bewoners kan verbinden. Deze ideeën moeten een aanvulling voor de buurt zijn en mogen tussen droom en werkelijkheid liggen, maar met een oog voor haalbaarheid en beperkt budget.

De studenten onderzoeken drie locaties als uitgangspunt om hun hypothesen op te baseren: Mosveld, Katrijp en het CAN-gebied. De studenten strijden daarbij onderling in groepjes voor het beste idee, dat aan het eind van de rit beloond wordt met een (nog verrassende)  ‘hoofdprijs’.  Om inspiratie op te doen zijn de studenten, na een introductie door de stadsdeelsecretaris, met de projectontwikkelaars van de gebieden op pad gegaan om  naar de mogelijkheden van de locaties en omliggende buurt te gaan kijken. 

Op 21 maart zullen de studenten hun ideeën presenteren bij het stadsdeelkantoor voor een diverse jury en zal het winnende idee worden gekozen.