Image

Lang leve de liefde in het MBO

Studenten van de minor Diversiteit in de Stad gaan lessen seksuele voorlichting geven aan MBO-studenten om de lesmethode ‘lang leve de liefde’ te helpen implementeren in het MBO-onderwijs.
Voor studenten van het MBO is sinds enige tijd de lesmethode ‘Lang Leve de Liefde’ beschikbaar gesteld door de GGD. Dit is een methode waarmee docenten in het voortgezet onderwijs met seksuele voorlichting aan de slag kunnen. De GGD Amsterdam merkt echter dat het implementeren van deze methode in het MBO moeizaam verloopt. Naast de reguliere lessen is er voor de docenten weinig ruimte voor extra aanbod.

Om het thema seksualiteit toch binnen het MBO ter sprake te kunnen brengen, wil GGD Amsterdam deze lessen gaan aanbieden met behulp van HBO studenten. Door HBO’ers in te zetten voor deze lessen wordt de drempel om mee te doen voor docenten van het MBO. Verder zitten HBO’ers dichter dan de docenten bij de belevingswereld van de MBO-studenten. De verwachting is dat HBO-studenten hierdoor goed aansluiten bij de doelgroep en geaccepteerd worden.

In september krijgen de studenten van de minor Diversiteit in de Satd door de GGD Amsterdam een 2-daagse cursus aangeboden om klaargestoomd te worden voor het geven van de lessen. De eerste cursusdag is vooral gericht op de theorie, terwijl op de tweede cursusdag de studenten vooral gaan oefenen met de lesmethode. Zo’n gastcolleges op een MBO wordt altijd als duo gegeven. Zo kunnen de HBO’ers van elkaar leren en elkaar aanvullen waar nodig.