Image

Lang Leve de Liefde in het MBO

Studenten van de minor Diversiteit in de Stad van de Hogeschool van Amsterdam geven lessen seksuele voorlichting aan MBO-studenten om de lesmethode ‘lang leve de liefde’ te helpen implementeren in het MBO-onderwijs.
Voor studenten van het MBO is sinds enige tijd de lesmethode ‘Lang Leve de Liefde’ beschikbaar gesteld door de GGD. Dit is een methode waarmee docenten in het voortgezet onderwijs met seksuele voorlichting aan de slag kunnen. De GGD Amsterdam merkt echter dat het implementeren van deze methode in het MBO moeizaam verloopt. Naast de reguliere lessen is er voor de docenten weinig ruimte voor extra aanbod.

Om het thema seksualiteit toch binnen het MBO ter sprake te kunnen brengen, wil GGD Amsterdam deze lessen gaan aanbieden met behulp van HBO studenten. Door HBO’ers in te zetten voor deze lessen wordt de drempel om mee te doen voor docenten van het MBO. Verder zitten HBO’ers dichter dan de docenten bij de belevingswereld van de MBO-studenten. De verwachting is dat HBO-studenten hierdoor goed aansluiten bij de doelgroep en geaccepteerd worden.

De HBO-studenten die de lessen gaan verzorgen staan stevig in hun schoenen en hebben ervaring met spreken voor groepen. Ze krijgen van de GGD Amsterdam een 2-daagse verplichte cursus aangeboden om klaargestoomd te worden voor het geven van de lessen. De eerste cursusdag is vooral gericht op het kennismaken met de theorie en de tweede cursusdag gaan de studenten vooral oefenen met de lesmethode.