Image

Loketten Zorg en Samenleven in Oost

Studenten verschaffen meer inzicht in de werkwijzen van de drie loketten Zorg en Samenleven in het nieuwe stadsdeel Oost.
Projectomschrijving
In 2007 zijn in Amsterdam de loketten Zorg en Samenleven opgezet. Deze loketten zijn opgezet met als doel om informatie te verstrekken, advies te geven en kleine dienstverlening te leveren aan bewoners met vragen over zorg, wonen en welzijn. In 2007 is ook het zogenaamde Plan van Eisen (PvE) opgesteld waaraan de werkprocessen van de loketten in de stad Amsterdam zouden moeten voldoen.
In dit project zullen studenten 'Communicatie bij verandermanagement' onderzoeken wat de werkwijzen van de drie loketten zijn en in hoeverre deze overeenkomen of verschillen met elkaar en met het PvE. Vervolgens zal er in de vorm van een rapport hiervan een overzicht gepresenteerd worden, evenals een advies over op welke gebieden veranderingen zouden moeten plaatsvinden om meer synergie te creëren. Bovendien wordt nog vanuit de studiespecialisatie een communicatieadvies ten bate van het benodigde verandertraject toegevoegd.