Image

Maatschappelijke Stages

Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn scholen in Nederland niet meer verplicht om leerlingen een maatschappelijke stage te laten volgen. Deze stages worden wel zeer gewaardeerd. Studenten Onderwijskunde gaan daarom onderzoeken wat scholen nodig hebben om de stage te blijven inzetten.
De Maatschappelijke Stage houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen als onderdeel van het onderwijsprogramma. De Maatschappelijke Stage heeft als doel om de jongeren maatschappelijk bewustzijn en betrokkenheid bij te brengen. 

Zodra de verplichting voor de scholen vervalt in schooljaar 2015-2016 , verdwijnt ook de financiële stimulans vanuit de overheid. Zowel door de scholen, leerlingen, stageaanbieders als de gemeente worden deze wel als zeer waardevol gezien. Studenten Onderwijskunde gaan daarom een behoefte-onderzoek uitvoeren  onder de scholen in Amsterdam. Op basis van dit behoefte-onderzoek zal er op een creatieve manier onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om scholen te stimuleren de Maatschappelijke Stage structureel te blijven inzetten.