Image

Makelpunt Van der Pek

In dit project gaan studenten van het Amsterdam University College in het kader van hun Community Project onderzoeken en adviseren over het creëren van een makelpunt voor ruimtes en sociale activiteiten.
Zij zullen zich in eerste instantie focussen op de van der Pekbuurt hoewel hun aanbevelingen ook kopieerbaar dienen te zijn in de rest van Amsterdam Noord. De volgende onderdelen komen in de opdracht terug: 

1.    Ontwerp een pilot voor een makelpunt in de Van der Pekbuurt. Binnen een makelpunt wordt de vraag naar sociale accommodaties en het aanbod aan elkaar gekoppeld. 
2.    Vul het makelpunt met accommodaties in bezit van stadsdeel en van derden (inventarisatie).
3.    Houd rekening met het feit dat de pilot uitgerold kan worden over heel Amsterdam Noord. 
4.    Maak een inschatting van de benodigde bemensing (uren, type functionaris)
5.    Geef een advies over de positionering van het makelpunt. Moet het onderdeel worden van stadsdeel of onderdeel zijn van welzijnsorganisatie die ook de accommodaties voor stadsdeel beheert.