Image

Meerwaarde student voor leefbaarheid wijk

Uit een artikel in het blad Plein, voor alle medewerkers van woningcorporaties, blijkt dat studenten goed inzetbaar zijn om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. Door hun frisse, creatieve kijk op problemen en hun speelse oplossingen zijn zij van grote meerwaarde.
In het artikel 'Bouwen aan de kenniseconomie en leefbaarheid in Steden' zegt Eva van Groenigen, projectleider taskforce wijkaanpak Ymere, het volgende:  ‘We merkten dat studenten makkelijker contact leggen met bewoners die wij als corporatie willen bereiken. Ze kennen hun buren, weten wat er speelt en hebben vaak ook een frisse kijk op de wijk. Voor de studenten zijn de leefbaarheidprojecten een mooie manier  om betaalbaar in de stad te wonen en wij komen gemakkelijker en effectiever in contact met huurders in wijken waar gesloopt of gerenoveerd wordt”.

De Academie van de Stad onderschrijft deze quote en de bevindingen in het onderzoek 'Student en stadsbuurt' van Corpovenista en Atrivé compleet. Sinds 2008 zijn er door Academie van de Stad , in samenwerking met woningcorporaties en stadsdelen, verschillende leefbaarheidprojecten genaamd Springlevende Wijken opgezet. Hierbij wonen tussen de 4 en 8 studenten in de wijk en zetten ze daar projecten op. Deze samenwerking bevalt goed, aldus van Groenigen: “De  Academie van de Stad werft en begeleidt de studenten. Het levert vaak ludieke projecten op, zoals de Voorleesservice voor kinderen met een taalachterstand of trainingen waarbij vrouwen worden opgeleid tot buurtvoorlichter. Zo kunnen we de huurders sneller bereiken als we onze transformatieplannen bekend willen maken. De inzet van studenten levert dan ook een goede bijdrage aan de leefbaarheid in met name transformatiewijken.''