Image

Migranten aan zet - Thee en Thema 1

Migranten aan Zet, een groot project van het Opbouwwerk uit de Spaarndammerbuurt, wil nieuwe bewoners met een niet Nederlandse achtergrond ondersteunen. Onderdeel van Migranten aan Zet is Najade en de Thee en Thema-groepen, dit zijn etnisch georganiseerde vrouwengroepen. Studenten stemden de reeds lopende projecten van Najade en Thee en Thema-groepen beter op elkaar af.

Projectomschrijving
In Westerpark zijn multiculturele vrouwennetwerken actief die beter geïntegreerd kunnen worden en meer kunnen samenwerken. Het doel van de studenten was de Thee en Thema-groepen en Najade frequenter met elkaar in contact te brengen. De studenten hielpen hen projectgericht met elkaar in gesprek te gaan en samen te werken, stimuleerden migranten te participeren in buurtactiviteiten en stimuleerden vrouwen in gesprek te gaan over Nederland en over de eigen en elkaars cultuur.
Er zijn bijeenkomsten georganiseerd, duo’s begeleid, aanbevelingen voor aanpassingen gedaan en het lesprogramma en –materiaal ‘Over Nederland Gesproken’ verder ontwikkeld. Afsluitend is een eindconferentie / -presentatie gehouden.

De groepen werden begeleid door een vrouw van Najade en door een student. Daarnaast was in elke groep een student aanwezig die de bijeenkomst observeerde en verslag legde. De studenten konden wekelijks van taak wisselen.