Image

Museumplein.. meer dan musea?!

Afgelopen dinsdag was de kick-off van het studentenproject 'Museumplein.. meer dan musea?!' In het auditorium van het Van Goghmuseum verzamelden zich 90 derdejaars studenten Commerciƫle Economie (HvA-HES) en vanuit verschillende perspectieven werd de onderzoeksopdracht voor het komende half jaar toegelicht.
Martijn Verdult vertegenwoordigde de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Museum Quarter, waarin ondernemers, instellingen en de musea in het gebied verenigd zijn. Hij wees onder meer op de uitdaging van het gebied om als een geheel gezien te worden door potentiele bezoekers, zodat musea en ondernemers elkaars aanwezigheid versterken. Bij toenemende concurrentie van andere winkelgebieden gaf hij het belang aan van inzicht in het bezoekersprofiel, hun perceptie en beleving, de routing en verblijfsdoel en –duur.
 
De uitdagingen in het Museum Quarter staan niet op zichzelf. Jesse Weltevreden, lector Online Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam, deelde de resultaten van zijn onderzoek naar online shopping en de marketing van winkelgebieden. Hij ziet de gebiedsgerichte aanpak van dit onderzoek en het inzicht dat onderzoek onder bezoekers kan bieden als een welkome aanvulling op zijn lectoraat.
 
Dat de gemeente dergelijk onderzoek omarmt, bleek uit het verhaal van Hester Diemer van gebiedsteam Oud-Zuid. Zij schetste de toenemende druk op de openbare ruimte door groeiende bezoekersaantallen, waardoor de balans in de stad in gevaar kan komen. Inzicht in het profiel van de bezoekers geeft de stad de mogelijkheid om de juiste maatregelen te nemen (bijvoorbeeld in de openbare ruimte) en daarin samen op te trekken met de BIZ.
 
HvA-docent Eric Petzinger stuurde de studenten daarna op pad om een eerste quick-scan van het gebied te maken: de start van vijf maanden intensieve studie in het Museum Quarter. Al met al was het een inspirerende middag en betrokkenen kijken uit naar de resultaten die in de zomer worden verwacht.
 
Dit project is een samenwerking tussen Academie van de Stad, gebiedsteam Oud-zuid (gemeente Amsterdam), de BIZ Museum Quarter en Commerciële Economie (HvA-HES)