Image

Nevin Özütok bezoekt project SignaalStudent

Op dinsdag 19 mei kreeg het project SignaalStudent bezoek. Lid van het dagelijks bestuur Nevin Özütok kwam naar Betondorp om de voortgang te bekijken. Ook vertelden de studenten hoe zij het project ervaren.
In het project SignaalStudent leggen studenten huisbezoeken af bij ouderen in Betondorp. Het eerste doel van de huisbezoeken is het inventariseren van behoeften van ouderen op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Het tweede doel is het actief signaleren van hulpvragen van de ouderen en deze vervolgens doorzetten naar de juiste organisatie.

‘Het is een heel mooi project’, valt Nevin Özütok met de deur in huis. ‘Jullie komen bij mensen waar wij doorgaans niet mee in contact kunnen komen.’ Dan wordt verteld wat de aanleiding is voor het project. Veel voorzieningen voor ouderen zijn uit Betondorp langzaam verdwenen. Bovendien moeten ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Er moet ook voor gewaakt worden dat de ouderen niet eenzaam worden. Daarom onderzoeken de studenten op welke punten de ouderen iets nodig hebben.

‘Soms gaat het om hele kleine dingen die toch voor problemen zorgen, zoals begroeiing van het tuinpad waardoor ouderen niet goed kunnen lopen’, legt een student uit. Dat soort hulpvragen worden dan makkelijk opgelost. ‘Grotere hulpvragen spelen we door naar bijvoorbeeld welzijnsorganisatie Dynamo, de gemeente of naar woningcorporatie Ymere of Eigen Haard.’

Dan vertelt een studente over haar ervaring van de huisbezoeken. ‘Als de deur open wordt gedaan, worden we eigenlijk altijd positief ontvangen’, zegt ze, ‘dat we jong zijn vinden ze alleen maar positief. ’ Een andere SignaalStudent valt bij: ‘Problemen oppakken, ze het gevoel geven dat naar ze geluisterd wordt, op de hoogte houden: ze vinden het fantastisch.’

Ook een van de ouderen die bezocht is, mevrouw Wolters, is aanwezig bij de bijeenkomst. Zij is enthousiast over het project en de huisbezoeken: ‘ik vind het heel goed dat de studenten dit doen. Ik werk zelf ook veel met ouderen en je merkt dat ze ook puur het contact nodig hebben.’

Dan is het echt tijd dat Nevin Özütok moet gaan. ‘Het is zo’n leuk gesprek, dan blijf ik vaak hangen! Een heel enerverend project, ga lekker zo door.’  

Lees hier de algemene beschrijving van dit project