Image

Ondernemen in de Staalmanpleinbuurt

Studenten beginnen een zoektocht naar verborgen ondernemerschap in de Staalmanpleinbuurt.
Projectomschrijving
De Staalmanpleinbuurt is in een proces van stedelijke vernieuwing. In wijken en buurten in Amsterdam waar vernieuwingsprocessen aan de gang zijn, staat vaak een grotere druk op de leefbaarheid. Daarnaast wordt de Staalmanpleinbuurt gekenmerkt door veel lage inkomens, hoge werkeloosheid en een hoge problematiek achter de voordeur.

Om de Staalmanpleinbuurt ook op sociaal en economisch gebied een neiuwe impuls te geven, wil de woningcorporatie graag het ondernemerschap in de buurt stimuleren. Het doel hiervan is dat het ondernemerschap de persoonlijke ontwikkeling van bewoners ondersteunt maar ook dat het een bijdrage levert aan het verlevendigen van de buurt. 

Studenten Ondernemerschap gaan in de buurt op zoek naar "verborgen" ondernemerschap. Via bestaande netwerken en organisaties proberen zij bewoners te vinden met een ondernemend idee die graag verder geholpen zouden willen worden. Hierin speelt samenwerking met het Ondernemershuis in het stadsdeel ook eeng rote rol. De studenten organiseren samen met buurtpartners, het Ondernemershuis en andere partners workshops waarin zij bewoners leren hoe zij een ondermersidee tot werkelijkheid kunnen brengen en wat daar voor nodig is. Van dit gehele proces maken de studenten een analyse waaruit duidelijk wordt wat de huidige drempels zijn om een eigen onderneming te starten in de Staalmanpleinbuurt.