Image

Ondernemen in een woonservicewijk

Welke creatieve, nieuwe verbindingen zijn er te leggen tussen maatschappelijke ondernemers en de organisaties die zijn betrokken bij de Woonservicewijk. Nieuwe zorg- en woonconcepten vragen immers om nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nu steeds meer ouderen thuis blijven wonen, worden er minder bejaardenhuizen gebouwd en meer zorg- en welzijn diensten aangeboden in de wijk. Ze worden Woonservice wijken genoemd. Wijken waar wonen, zorg en dienstverlening goed georganiseerd en makkelijk toegankelijk zijn. Er zijn er verschillende in Oost-Watergraafsmeer. Ten onrechte worden de wijken alleen geassocieerd met ouderen en hulpbehoevenden. Ze zijn er voor iedereen.

Zes creatieve studenten onderzoeken welke nieuwe verbindingen er gelegd kunnen worden tussen (maatschappelijk) ondernemers en organisaties in het stadsdeel. Zij zullen drie haalbare concepten ontwikkelen. Na tien weken zal een volgende groep studenten het beste van de drie concepten uitwerken tot een communicatieplan.