Image

Ondernemen op het Staalmanplein: heel simpel

Jonge entrepreneurs van de Vrije Universiteit hebben de mogelijkheden van ondernemerschap op het Staalmanplein onderzocht. Conclusie: er liggen volop kansen!
Studenten Entrepreneurship (ondernemerschap) van de Vrije Universiteit hebben zich hardgemaakt voor een ondernemende Staalmanpleinbuurt. Het afgelopen semester hebben ze bekeken welke kansen en bedreigingen er liggen rondom het Staalmanplein in Amsterdam Nieuw-West voor ondernemers en hoeveel ondernemerschap er eigenlijk "verborgen" is. Op donderdag 2 februari presenteerden de studenten hun bevindingen aan de opdrachtgevende woningcorporatie de Alliantie, werknemers van het stadsdeel en de Academie van de Stad.

De Staalmanpleinbuurt in Amsterdam Nieuw-West is al enige tijd in een proces van stedelijke vernieuwing waardoor de leefbaarheid onder druk is komen te staan. Daarnaast wordt de buurt gekenmerkt door lage inkomens, hoge werkloosheid en problematiek achter de voordeur.
Om de Staalmanpleinbuurt ook op sociaal en economisch gebied een impuls te geven, wil woningcorporatie de Alliantie het ondernemerschap in de buurt stimuleren. Doel is de persoonlijke ontwikkeling van bewoners daarmee te ondersteunen en tegelijkertijd de buurt te verlevendigen. De studenten zijn de buurt ingetrokken om te onderzoeken hoe ondernemerschap er gestimuleerd kan worden en om de hoeveelheid verborgen ondernemerschap zoveel mogelijk in kaart te brengen. 

Via bestaande netwerken en organisaties zoals het Ondernemershuis in stadsdeel Nieuw-West hebben de studenten geprobeerd bewoners te vinden met een ondernemend idee die graag verder geholpen zouden willen worden en mensen die een verborgen onderneming runnen. In groepjes hebben studenten bekeken hoe een weg geruimd kan worden voor verschillende ondernemers. 

Zo heeft een groepje de kansen voor bewoners die op dit moment werkloos zijn maar ideeën hebben voor een onderneming onderzocht. Ze ontwikkelden verschillende scenario's die afhankelijk zijn van financiele ontwikkelingen in Amsterdam en benoemden concrete kansen. Zo bleek dat weinig startende ondernemers weten dat je het eerste half jaar nog recht hebt op een WW-uitkering als startende ondernemer en dat je bij de Dienst Werk en Inkomen een lening van 30.000 euro kunt krijgen voor het opzetten van je onderneming. Dit was ook voer voor discussie: niet elk ondernemend idee is even kansrijk en dat kan grote gevolgen hebben met zo'n lening. Er moet rekening worden gehouden met kwetsbare groepen.

Een ander groepje onderzocht de kansen en bedreigingen voor de ondernemende vrouw in de buurt. Feit is dat de Staalmanpleinbuurt voor 80% uit gezinnen bestaat, waarin de vrouwen een belangrijke positie innemen. Er wonen dus veel vrouwen en de studenten hebben via sleutelfiguren in de buurt vernomen dat onder de vrouwen veel verborgen ondernemerschap bestaat. Volgens de studenten lijken de vrouwen in de buurt geremd te worden door factoren als financiëel tekort, taalbarrière, gebrek aan voorlichting, grote verantwoordelijkheid naar het gezin en gebrek aan werkervaring. Maar de studenten hebben een "simpel" advies aan de Alliantie en het stadsdeel: Stimuleren, Investeren, Motiveren, Participatie, Enpowerment traject, Leren. In andere woorden: met ondersteuning en voorlichting kunnen de vrouwen gestimuleerd worden een (kleine) onderneming te starten. Ook dit leidde weer tot discussie. Een mooi gevonden aanpak, maar in hoeverre moet er van bovenaf gestuurd worden tot ondernemerschap? Draaien de meeste ondernemingen niet het beste als ze vanuit eigen initiatief en motivatie zijn opgezet? 

De overige groepen benadrukten dat jonge mensen kansrijke ondernemers zijn en dat de waarde en invloed van een aantal sleutelpersonen in de buurt niet onderschat moeten worden. Twee belangrijke toevoegingen aan een waardevol adviesrapport aan de Alliantie.

Achterin zaten studenten Eventmanagement van de Hogeschool InHolland driftig mee te schrijven en vragen te stellen. Het komende semester nemen zij namelijk het stokje over van de VU-studenten en gaan workshops organiseren op het Staalmanplein om de ondernemers in de dop een duwtje in de rug te geven! Lees hier meer over het vervolgproject.