Image

Ontwikkelen succesvolle werkwijzen NUG-ers

Studenten Sociaal Juridische Dienstverlening onderzoeken welke succesvolle NUG-werkwijzen buiten DWI bekend zijn en bruikbaar voor de uitdaging van de organisatie.

Vanuit DWI wordt het project Verborgen Talent uitgevoerd. Dit project richt zich op Amsterdammers die geen uitkering hebben, aan het werk willen, maar waarvoor de afstand tot de arbeidsmarkt nog te groot is om die zelfstandig te overbruggen. Zij worden niet-uitkeringsgerechtigden (NUG-ers) genoemd. NUG-ers ontvangen vanuit DWI begeleiding, eventueel trainingen op maat en verwijzing naar vacatures.

In het verlengde van eerder onderzoek door studenten naar de NUG-populatie en succesfactoren van de huidige werkwijzen, wil DWI nu onderzoeken welke succesvolle NUG-werkwijzen buiten DWI bekend zijn en bruikbaar voor de uitdaging van de organisatie.