Image

Opstellen Programma’s van Eisen

Studenten van de Minor Atelier Stedelijke Vernieuwing gaan twee Programma’s van Eisen te ontwikkelen voor gerichte renovatie- en nieuwbouwprojecten van Eigen Haard. Deze moeten zich richten op woningen voor verstandelijk gehandicapten en de gemeenschappelijke ruimtes.
Door de actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen met betrekking tot het scheiden van wonen en gehandicaptenzorg komt er ook bij de woningcorporaties een grotere hulpvraag te liggen. Eigen Haard voelt ook de vraag om in samenwerking met zorgorganisaties te zoeken naar zelfstandige woonvormen voor verschillende zorgdoelgroepen. Bij de ontwikkeling van woningen voor deze doelgroepen komen er specifieke zorgvragen aan bod  die in een Programma van Eisen moet worden meegenomen. Studenten van de Minor Atelier Stedelijke Vernieuwing gaan deze Programma’s van Eisen ontwikkelen.