Image

Ouderbetrokkenheid: aandacht voor kind én ouders!

Van 21 tot 25 september vindt de Week van de Opvoeder plaats in stadsdeel Westerpark. Een uitgelezen gelegenheid voor de eindpresentatie van een Academie van de Stad onderzoeksproject over Ouderbetrokkenheid. Voor een publiek van ouders en professionals uit de buurt, presenteerde HvA-docent Remy Wilshaus op maandag 21 september in de Flexbar de belangrijkste uitkomsten.

Zes studenten Pedagogiek hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de opvattingen, behoeften en gewoontes van ouders in relatie tot de opvoeding van hun kinderen. Daarnaast hebben zij gekeken naar de verhouding tussen ouders en lokale organisaties (scholen, naschoolse opvang etc.). Het onderzoek werd opgezet door het Lecoraat School en omgeving in de grote stad in opdracht van stadsdeel Westerpark.  

Lector Edith Hooge is nauw betrokken geweest bij het onderzoek. “Ouderbetrokkenheid is een thema dat niet alleen in Westerpark hoog op de prioriteitenlijst staat. Het is een onderwerp dat speelt in de hele stad. Het leent zich bij uitstek voor een onderzoek. We hebben samen met de Academie zes studenten gezocht die hier hun afstudeeropdracht van wilden maken. Remy Wilshaus heeft ervoor gezorgd dat iedere student een deel van het onderzoek voor zijn of haar rekening nam. Zo leverden de deelresultaten samen een volledig beeld op." 

De lector benadrukt het belang voor studenten om deel te nemen aan projecten van de Academie van de Stad: ”Voor studenten is het goed en motiverend om echt onderzoek te doen. Wij geven ze in de opleiding mee dat onderzoek transparant en integer moet zijn. In een echte werkomgeving zoals hier in Westerpark kunnen ze daar niet omheen! Bovendien leren ze om hun resultaten te presenteren. Ik was aangenaam verrast hoe professioneel deze zes studenten het onderzoek hebben gedaan en gepresenteerd. De docenten hebben hun studenten met een hoog cijfer laten afstuderen!" 

Maar ook docenten en begeleiders hebben lering getrokken uit dit project. Hooge: “Toen de studenten in contact kwamen met de betrokken ouders en professionals, bleek dat de vragenlijst die we samen hadden opgesteld, te moeilijk was. Meer mensen dan wij aanvankelijk dachten, bleken taalproblemen te hebben en snapten onze vragen gewoon niet. Dat is iets waar wij in het vervolg rekening mee moeten houden.” 

We leven in een stad waarin tolken steeds belangrijker zullen worden. Dat bleek ook maar weer eens deze middag in de Flexbar. Enkele van de aanwezige ouders bleken de taal niet goed genoeg te spreken om alles te kunnen volgen. Gelukkig bood een aanwezige ouder spontaan aan om simultaan te vertalen. Bij tijd en wijle liepen de gemoederen hoog op. Niet alle ouders herkenden zich in de onderzoeksuitkomsten. Stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer nodigde de aanwezigen daarop uit om vooral de discussieavond voor ouders, professionals en andere opvoeders bij te wonen. Het laatste woord over ouderbetrokkenheid is nog lang niet uitgesproken. Het onderzoek zal hopenlijk een interessant uitgangspunt zijn voor vervolgprojecten over dit onderwerp.

Het onderzoeksrapport zal binnen enkele weken onder meer op de website van stadsdeel Westerpark worden gepubliceerd.