Image

Participant in de Spotlight!

Theo van Daalhoff doet dit semester vanuit stadsdeel Scheveningen een project met Academie van de Stad waarbij studenten bewonersorganisaties gaan helpen participatie te stimuleren. ‘Academie van de stad leek me een hele verfrissende vernieuwing.’
In deze rubriek ‘in de Spotlight’ vertelt iedere twee maanden een docent, participant of student uit Amsterdam, Utrecht of Den Haag over zijn of haar ervaringen binnen een project. In deze vijfde editie: Theo van Daalhoff van Stadsdeel Scheveningen, Gemeente Den Haag, over het Project Bewonersorganisaties en burgerparticipatie.

Zou je jezelf voor willen stellen en uiteggen wat je doet bij de Gemeente Den Haag?

“Ik ben Theo van Daalhoff en werk op het stadsdeelkantoor van Scheveningen. De officiële thema’s waar ik mee te maken heb zijn Welzijn, Jeugd en Participatie. Maar dat is inmiddels veel breder dan dat, want mijn werk gaat ook over de sociale leefbaarheid. We hebben zelf ook sportprojecten en cultuurprojecten die we ondersteunen omwille van de participatie. We hebben dus in de breedte heel veel verbindingen met vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties.”
 
Je werkt in dit project samen met Academie van de Stad. Kun je iets vertellen over de aanleiding voor dit project? 

“We maakten kennis met het fenomeen Academie van de Stad en met de mogelijkheid om wat meer inzicht te krijgen in hoe het er in de diverse wijken voor staat in het sociale domein. Zeker ook interessant is het via een enquête inzicht krijgen in wat bewoners willen op het vlak van verbeterprocessen. Altijd interessant, en dat hadden we al een paar jaar niet gedaan. Wel voor ouderen, maar in zijn algemeenheid niet.
Ons leek Academie van de Stad een hele verfrissende vernieuwing, ook gegeven de informatie dat Academie van de Stad ook in andere steden een dergelijke methodiek hanteert en dus al met ervaring naar Den Haag toe komt.”
 
Wat is volgens jou de meerwaarde om dit project door studenten te laten uitvoeren?

Studenten moeten bepaalde vaardigheden ontwikkelen omwille van het halen van hun HBO certificaat. Het mooie van een project als dit is dat ze direct in de uitvoering en dus ook direct in de wijken in contact staan met: personen, instituties, de gemeente, bewonersorganisaties en met groepen vanuit de bevolking. Daar hebben ze dus echt tastbaar aansluiting bij in tegenstelling tot theoretische projecten. Nu krijg je echt aansluiting en je ziet aan de studenten ook dat ze een bepaald gevoel meedragen en een bepaald beeld hebben van degene die informatie verschaft. Dat verrijkt denk ik hun vaardigheden.
 
Voor ons is het van heel groot belang dat we door de bril van hoogopgeleide jongeren bepaalde informatie krijgen die fris en actueel is. Het sluit wel voor een behoorlijk groot deel aan bij datgene wat we al wisten maar het is prima om die zelfbevestiging te krijgen. Maar ook om bepaalde verbeterpunten die net nu opborrelen in ogenschouw te nemen.”
 
Hoe vind je het om samen te werken met Academie van de Stad?

“Ja leuk, frisse mensen! De mensen van Academie van de Stad werken heel erg zuiver en integer. De manier waarop wij papier aangereikt krijgen en documenten is een voorbeeld: de formuleringen zijn goed, er is over nagedacht. Jonge mensen maar hartstikke professioneel. Echt prima en dat kunnen we hartstikke goed gebruiken. Ik ben daar heel positief over.”
 
Wat verwacht je dat het project op gaat leveren?

“Het levert een heel divers aantal facetten op: inhoudelijke informatie, aanbevelingen ten aanzien van dingen die we kunnen verbeteren en een frisse kijk op de actualiteiten. Voor het stadsdeel levert het dus diverse informatie op en de burgers die wij bedienen kunnen met die nieuwe inzichten ook hun voordeel doen. Bepaalde vertrouwde beelden die je hebt over een wijk en beelden waarbij juist nog wat anders wordt gekeken naar bepaalde onderwerpen kunnen ook leiden tot vragen als “wat betekent dit voor ons als bewonersorganisatie?”

Wat gaat Stadsdeel Scheveningen doen met de resultaten?

“Wij zien de resultaten als beleidsaanbevelingen. Het gaat erom dat als wij signalen krijgen over bijvoorbeeld verkeersonveiligheid, wij dat hier op het stadsdeel op managementniveau als agendapunt opnemen. Het is leuk dat we uit een goed gewogen oordeel van een behoorlijk aantal studenten een goede aanbeveling krijgen. Er heeft een groep studenten met een bepaalde methodiek gekeken naar verschillende wijken en het is heel aardig om dit naast de informatiebronnen die we al hebben te leggen en dan de krenten uit de pap te halen!”