Participanten

Wat is Academie van de Stad?

Academie van de Stad verbindt studenten aan de samenleving.  Samen met stadsdelen, gemeentelijke diensten, woningcorporaties en het hoger onderwijs zet Academie van de Stad studentenprojecten op met thema’s als jeugd en educatie, integreren en participeren, wonen en leven, veiligheid, economie en stedelijke ontwikkeling. Door studenten actief te laten bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen en hun burgerbewustzijn te versterken, geeft Academie van de Stad ze een sleutelrol in de ontwikkeling en leefbaarheid van de stad. 

Hoe werkt Academie van de Stad?

Academie van de Stad biedt uiteenlopende projecten en formules, variërend van onderzoeks- en conceptontwikkelingsprojecten tot praktijkprojecten. Daarin werkt de Academie vraaggestuurd vanuit de stad. Dit betekent dat de stedelijke partners vraagstukken bij Academie van de Stad kunnen neerleggen waar zij graag met studenten aan zouden willen werken. Academie van de Stad adviseert welke projectformule het beste bij de vraag past en selecteert vervolgens geschikte studenten. Gedurende het gehele project blijft de projectcoördinator van Academie van de Stad betrokken om het proces te faciliteren, het eindresultaat te bewaken en het project tot een goed einde te brengen.

De partijen die Academie van de Stad met elkaar verbindt, noemen we de participanten: de gemeentelijke instellingen en woningcorporaties, het hoger beroepsonderwijs, universiteiten en de diverse organisaties die het initiatief (onder-)steunen.

Waarom participant worden?

De projecten van Academie van de Stad leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de stad en haar bewoners, aan het onderwijs en de ontwikkeling van studenten. Studenten en onderwijsinstellingen kunnen hun expertise inzetten voor maatschappelijke vraagstukken. Studenten leren van de ervaring met mensen uit de grootstedelijke praktijk en zien wat er speelt en leeft. De stedelijke opdrachtgever krijgt op deze manier een antwoord op zijn of haar vraag. De frisse blik en creativiteit van studenten is daarin altijd van grote meerwaarde voor de stedelijke partners.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilfred Fischer, te bereiken via 085 3033 701. Onder aanmelden is er de mogelijkheid meer informatie aan te vragen of uw specifieke vraag te stellen. Of download hier de brochure.

Aanmelden en meer informatie
Participant aan het woord:

"Ymere werkt met studenten samen in de wijk om met bewoners leefbaarheidsprojecten op te zetten die de buurt verbeteren. Dat zijn projecten op het gebied van schoon, heel veilig, groen en armoede en schuldenproblematiek. Zoals bijvoorbeeld een formulierenbrigade, een schoonmaakactie met kinderen en ouders, of het organiseren van activiteiten voor geïsoleerde ouderen in de buurt. Studenten zijn uitstekende verbinders in deze projecten en weten wat de behoeften zijn van de bewoners omdat ze tijdelijk in de wijk wonen waar ze werken. De bewoners en Ymere zijn erg blij met deze actieve, betrokken studenten van Academie van de Stad!"

Franka Kanters
coördinator Leefbare Wijken Ymere

"Als je mij vraagt wat het allerbelangrijkste is wat een buurt nodig heeft om gelukkig te worden, dan is dat zelfvertrouwen. En dat is wat studenten en Academie van de Stad doen, zelfvertrouwen geven."

Eberhard van der Laan
burgemeester van Amsterdam

Participanten
De participanten van Academie van de Stad zijn de aangesloten stadsdelen en woningcorporaties, het hoger onderwijs, universiteiten en de diverse organisaties die dit initiatief (onder-) steunen. De participanten van Academie van de Stad zijn op dit moment in Amsterdam:

Stadsdelen, gemeentelijke diensten en woningcorporaties


Onderwijsinstellingen