Image

Participatie: kwestie van bevlogenheid of budget?

Hoe kun je bewoners in een buurt of een woningcomplex stimuleren om zelfsturend te zijn in het vergroten van leefbaarheid?

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor burgers die initiatief tonen om te participeren in hun eigen wijk. Waarom wordt hier zo weinig gebruik van gemaakt? Zes studenten nemen bewoners diepte-interviews af. Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor hen om zelf actie te ondernemen om de leefbaarheid van hun buurt en/of complex te vergroten. Moeten burgers persoonlijk benaderd worden om aan de slag te gaan? Moet het budget verhoogd? Of moet er beter worden geluisterd naar de signalen en inbreng van burgers? Of ligt de oplossing in een combinatie van deze drie?