Image

Positief Effect Kopers

Studenten ontwikkelen een onderzoeksrapport naar het effect van kopers op hun wijk.
Projectomschrijving
Over het algemeen wordt aangenomen dat het verkopen van woningen een postief effect heeft op de leefbaarheid in een wijk. Er is daardoor een trend opgekomen om in stedelijke vernieuwingsgebieden gemengde complexen op te zetten met sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen en koopwoningen. Het is nu interessant om te kijken waar de aanname vandaan komt dat kopers een positief effect hebben op hun buurt.

Drie studenten Management, Economie en Recht gaan op onderzoek uit naar de postieve en eventuele negatieve effecten van kopers in de complexen Haardstee en Holendrecht. Ze zullen een onderzoeksrapport schrijven op basis van enquêtes, literatuuronderzoeken en conclusies.