Image

Presentatie onderzoek ‘Hoe vind en behoud je vrijwilligers?’

Drie teams van studenten hebben onderzoek gedaan naar hoe je vrijwilligers kan vinden en behouden. Zij brachten advies uit over hoe je het beste een marketingcampagne kan opzetten voor je organisatie, hoe je er voor zorgt dat de juiste vrijwilliger op de juiste plek komt en hoe je vrijwilligers het beste kan belonen.
Ten eerste, hoe breng je een vrijwilligersorganisatie onder de aandacht? Tweedejaars studenten toegepaste psychologie hebben dit onderzocht voor buurthuiskamer tante Ali. Zij concludeerden dat er eerst moest worden gewerkt aan de naamsbekendheid van de buurthuiskamer voordat men een campagne kan oprichten om vrijwilligers te werven. Om de naamsbekendheid van de organisatie te vergroten hebben zij drie instrumenten bedacht. Ten eerste een poster, die zij op openbare plekken in de buurt op gaan hangen. Ten tweede een flyer, waar informatie over de buurthuiskamer opstaat.  Tot slot adviseerden zij om één keer in de week op de markt op plein ’40-’45 te gaan staan. Zij hebben deze drie instrumenten de afgelopen weken getest in Slotermeer, met goede resultaten! Op deze manier willen zij de naamsbekendheid van tante Ali  vergroten wat zou moeten leidden tot meer vrijwilligers.

Dan kom je, zoals ’t Spinnewiel, in de situatie dat je wel vrijwilligers hebt. Maar hoe zorg je ervoor dat de juiste vrijwilliger op de juiste plek terecht komt? Hiervoor hebben de tweede groep studenten een vijfstappenplan opgezet. Eerst vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Daarna krijgen de kandidaten een vragenlijst die hun motivaties om vrijwilligerswerk blootlegt. Ook vullen zij een Belbin vragenlijst in. Deze test laat zien waar de sterke punten van een persoon liggen wat betreft werken in een teamverband. De derde stap betreft een diepte-interview, om de resultaten van de testen te bespreken met de vrijwilliger. Daarna wordt er een profielschets opgesteld van de vrijwilliger. Als laatste stap wordt er een advies opgesteld over de ideale samenstelling van het team. De studenten hebben dit traject uitgetest op enkele vrijwilligers van ’t Spinnewiel. Veruit de meesten van hen waren enthousiast. ‘Ze voelden zich serieus genomen en gaven aan dat de testen hen veel inzicht gaven in hun eigen kunnen’. 

De laatste groep heeft zich ontfermd over de vraag: ‘Hoe beloon je vrijwilligers voor hun inzet op een manier dat zij graag voor de organisatie blijven werken?’ Zij hebben onderzocht wel beloningssysteem het best zou werken voor de organisatie.Hun conclusie was dat er voornamelijk beloningen in moesten zitten die sociaal of waarde bevestigend van aard waren, zoals personeelsuitjes, certificaten maar ook verassingspakketten. 

Woningcorporatie Alliantie is erg blij met het door de studenten geleverde resultaat. ‘Het sluit allemaal goed op elkaar aan en vormt een compleet plan van aanpak. Wij gaan zeker enkele aanbevelingen implementeren!’.