Image

Prijsvraag!

Amsterdam daagt studenten uit om een community voor vluchtelingen met een verblijfsstatus te ontwerpen. Maak een pakkend ontwerp voor een plek waar deze vluchtelingen samen met jongeren en studenten prettig kunnen wonen en win!
Ben jij een HBO-/WO-student of net afgestudeerd en wil jij laten zien wat jij kunt? Dan is deze prijsvraag iets voor jou!

In samenwerking met de gemeente Amsterdam is Academie van de Stad op zoek naar creatieve studenten die een slim ontwerp maken van een buurt waar vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders) samen met jongeren en studenten wonen. Jouw ontwerp stimuleert communityvorming en bevordert de integratie en de menging van cultuur, leeftijd en achtergrond.

Je ontwerp houdt rekening met de volgende kaders:
  • De locatie betreft een fysieke plek waar de gemeente daadwerkelijk van plan is om huisvesting voor statushouders te realiseren. Deze plek en het aantal te realiseren woningen zal tijdens de startbijeenkomst bekend gemaakt worden;
  • Je ontwerpt op stedenbouwkundige/landschappelijke schaal, de wooneenheden geven vorm aan je ontwerp;
  • Je laat zien dat je je hebt verdiept in de maatschappelijke context vanuit het oogpunt van statushouders, studenten en jongeren, en omwonenden; 
  • Het beheer van de woonomgeving is een belangrijk onderdeel van een goed ontwerp. Het mengen van diverse doelgroepen vraagt om een doordacht idee over hoe het beheer van een community kan worden ingestoken. Zie bijvoorbeeld het vernieuwende beheer van de Key en Socius in Riekerhaven;
  • Je laat in je eindproduct zien hoe je best practices (bijv. uit andere steden) hebt meegenomen;
  • Jouw buurt functioneert als onderdeel van de stad en houdt rekening met aansluiting op de rest van de stad. Het faciliteert bijvoorbeeld integratie, ontmoeting en/of ondernemerschap;
  • Je ontwerp laat een idee zien en hoeft niet tot in detail te zijn uitgewerkt. Je probeert de jury vooral te overtuigen hoe jouw plan bovenstaande en andere maatschappelijk relevante factoren aanpakt.
Prijs
Je ontvangt 1000 euro te besteden aan een opleiding of congres in het binnen- of buitenland naar keuze! Bovendien is deze bijzondere opdracht een aanwinst voor je CV en portfolio en een aanvulling op publicaties. 

Je mag individueel deelnemen of in groepsverband tot en met 3 personen. De prijsvraag is alleen voor studenten en net afgestudeerden (niet vóór 2014) en professionele bureaus zijn uitgesloten voor deelname.
Een deskundige jury beoordeelt je ontwerp en let daarbij op haalbaarheid, de mate van communityvorming, creativiteit en op je presentatie. 

Meld je nu aan!
Durf jij de uitdaging aan en ben je nu al gebrand op het winnen van de prijs? Stuur dan het volgende vóór 23 september 2016 naar dora@academievandestad.nl:
  • Je CV;
  • Prikkelend plan van aanpak (max 1 A4);
  • Motivatie (max 500 woorden).
Wat zijn de belangrijkste data?
7 oktober 2016 - Startbijeenkomst
10 november 2016 - Tussenbijeenkomst
4 december 2016 – Deadline inzending
16 december 2016 - Uitreiking

Download de flyer hier