Image

Profi-leerbureau

Young Professionals van Academie van de Stad ondersteunen bij de hulpvragen van buurtorganisaties in Stadsdeel Oost. De hulpvragen worden vervolgens ook actief aangepakt waarmee een professionaliseringslag gemaakt wordt door de organisaties en de gemeente wordt ontlast.

In september 2015 is Academie van de Stad gestart met het Profi-leerbureau: een vrijwilligersbureau in Amsterdam-Oost. Dit bureau helpt lokale vrijwilligersorganisaties en buurtorganisaties bij allerlei financiële-, projectmatige en andere uitdagingen. Het ging hier om een pilotproject waarbij studenten uit het hoger onderwijs zich tijdens hun stage inzetten voor de ondersteuning en ontwikkeling van deze organisaties. Het doel van het project is het ontwikkelen van een expertisecentrum dat bijdraagt aan de professionalisering en ontwikkeling van de buurt- en vrijwilligersorganisaties in Amsterdam-Oost. 

Na de succesvolle pilot wordt het Profi-Leerbureau dit jaar doorgezet als Young Professional-project van Academie van de Stad. In opdracht van Stadsdeel Oost wordt met behulp van de eerder opgedane kennis en expertise in het kader van het programma ‘Faciliteren van actief burgerschap/vrijwilligerswerk’ getracht de vrijwilligersorganisaties opnieuw te ondersteunen. Aanleiding van deze ondersteuning is de afname van subsidies vanuit de gemeente en overheid. Zij zien graag een participatiesamenleving waarbij de buurt elkaar ondersteunt en minder afhankelijk is van de gegeven subsidies. In veel gevallen is hiervoor een professionaliseringslag nodig, het Profi-Leerbureau helpt organisaties bij het vergaren van de juiste kwaliteiten en processen om dit te bereiken.
 
Twee Young Professionals van het Profi-leerbureau ondersteunen een aantal vaste organisaties. Bij deze organisaties zijn de hulpvragen geïnventariseerd en is een passend plan gemaakt om de organisaties bij deze hulpvragen te ondersteunen. De hulpvragen zijn in een dergelijk plan leidend en de medewerkers proberen daarbij een passende oplossing te creëren. Het Profi-leerbureau helpt echter ook met organisatieproblematiek die buiten deze thema’s valt. Voorbeelden zijn een wekelijks fondsenspreekuur waarbij ondersteuning wordt geboden bij het schrijven van een fondsenaanvraag, ondersteuning bij het schrijven van een projectvoorstel, inzicht krijgen in subsidieaanvragen, overzicht krijgen in de organisatieadministratie of ondersteuning bij het werven van vrijwilligers.

Na de succesvolle opstart van het Profi-Leerbureau staan de komende zes maanden in het teken van doorontwikkeling. Met een iets andere vorm, vrijwel ongewijzigde doelen en twee doorgewinterde projectmedewerkers wordt verwacht weer een groot aantal organisaties te kunnen helpen. Daarnaast hopen we dat de organisaties in Oost met ons de verbinding aan willen gaan om onderlinge versterking te creëren.

javascript:void(0)

Wilt u contact opnemen met het Profi-leerbureau? Mail dan naar info@profileerbureau.nl
Download hier de brochure van het Profi-leerbureau