Image

Profileerbureau

Young Professionals van Academie van de Stad ondersteunen bij de hulpvragen van buurtorganisaties in Stadsdeel Oost. De hulpvragen worden vervolgens ook actief aangepakt waarmee een professionaliseringslag gemaakt wordt door de organisaties en de gemeente wordt ontlast.
In september 2015 is Academie van de Stad gestart met het Profi-leerbureau: een vrijwilligersbureau in Amsterdam Oost. Dit bureau helpt lokale vrijwilligersorganisaties en buurtorganisaties bij allerlei financiële-, projectmatige en andere uitdagingen. Het ging hier om een pilotproject waarbij studenten uit het hoger onderwijs zich tijdens hun stage inzetten voor de ondersteuning en ontwikkeling van deze organisaties. Het doel van het project is het neerzetten van een expertisecentrum dat bijdraagt aan de professionalisering en ontwikkeling van de buurt- en vrijwilligersorganisaties in Amsterdam Oost.

Na de succesvolle pilot in 2015-2016 is het Profileerbureau doorgezet als Young Professional-project van Academie van de Stad. In opdracht van stadsdeel Oost worden met behulp van de eerder opgedane kennis en expertise in het kader van het programma ‘Faciliteren van actief burgerschap/vrijwilligerswerk’ de vrijwilligersorganisaties opnieuw ondersteund. Aanleiding van deze ondersteuning is de afname van subsidies vanuit de gemeente en overheid. Zij zien graag een participatiesamenleving waarbij de buurt elkaar ondersteunt en minder afhankelijk is van de gegeven subsidies. In veel gevallen is hiervoor een professionaliseringslag nodig, het Profileerbureau helpt organisaties bij het vergaren van de juiste kwaliteiten en processen om dit te bereiken.

Twee Young Professionals van het Profileerbureau ondersteunen een aantal vaste organisaties. Bij deze organisaties zijn de hulpvragen geïnventariseerd en is een passend plan gemaakt om de organisaties bij deze hulpvragen te ondersteunen. De hulpvragen zijn in een dergelijk plan leidend en de medewerkers proberen daarbij een passende oplossing te creëren. Het Profileerbureau helpt echter ook met organisatieproblematiek die buiten deze thema’s valt. Voorbeelden zijn een wekelijks fondsenspreekuur waarbij ondersteuning wordt geboden bij het schrijven van een fondsenaanvraag, ondersteuning bij het schrijven van een projectvoorstel, inzicht krijgen in subsidieaanvragen, overzicht krijgen in de organisatieadministratie of ondersteuning bij het werven van vrijwilligers.

Wil je meer informatie of wil je contact opnemen met het Profi-leerbureau? Klik dan hier of mail naar info@profileerbureau.nl.