Image

Project Educoach: een frisse start!

Op 31 oktober 2016 was de startbijeenkomst van het project Educoach. Veertig eerstejaarsstudenten Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van Amsterdam kwamen samen om meer over hun stage te weten te komen. Deze studenten zullen de aankomende maanden vier uur per week cursisten in de Nederlandse taal en inburgering ondersteunen. Twee derdejaars stagiairs, Benedicta en Thijs, sturen de eerstejaars studenten aan.
Klaar voor de start
Dora Fabriek, coördinator van het project vanuit Academie van de Stad, verwelkomt de studenten en vraagt hen eerst om zelf na te denken over het beeld dat zij hebben van Educoach. Dit beeld blijkt behoorlijk dicht bij de waarheid in de buurt te komen: “We zullen de cursisten waarschijnlijk goed moeten observeren, zodat we erachter kunnen komen wat we precies voor ze kunnen betekenen, en hoe”, aldus één van de studenten.
 
Taal als verbindende factor
Vervolgens gaat het woord naar de opdrachtgever vanuit de gemeente, afdeling Educatie en Inburgering. Zij vertelt de studenten dat "inburgeren” niet alleen betekent dat cursisten de Nederlandse taal moeten leren, maar dat ze ook deelnemen aan de samenleving. Hoewel dit onderdeel voornamelijk buiten de taalles plaatsvindt, heeft de kennis van de Nederlandse taal hier veel mee te maken. De belangrijkste factor in het leren van een taal is namelijk het taalcontact: in hoeverre gebruikt de cursist de taal in het dagelijks leven?
 
“Als je een andere taal leert, zoals Spaans, hoef je hier in principe niets mee te doen, tot je een keer op vakantie gaat naar Spanje”, zegt de opdrachtgever. “Maar als je in Nederland komt wonen, moet je het Nederlands meteen kunnen gebruiken als je naar de dokter gaat, of naar de school van je dochter. Om te participeren heb je de taal nodig. Dan kan je niet alleen netjes werkwoorden uit je hoofd gaan leren, je moet het zo snel mogelijk onder de knie krijgen.” Hierbij kunnen de cursisten de hulp van de studenten goed gebruiken. Zij gaan de komende tijd namelijk aan de slag met het ondersteunen in de taallessen. Hierbij verzinnen ze ook opdrachten en activiteiten die de participatie van de cursisten stimuleert.

Begeleiding 
De studenten zijn erg enthousiast en hebben veel inhoudelijke vragen. Stagecoördinatoren Thijs en Benedicta zijn tijdens de bijeenkomst aanwezig om hun vragen te beantwoorden. “Wij zullen er tijdens de gehele stage voor jullie zijn om jullie te helpen en te begeleiden, maar er is ook genoeg ruimte voor jullie eigen invulling!” verzekert Benedicta de studenten. Een goede start van een mooi project!
 
Lees hier de algemene beschrijving van dit project