Image

Eindpresentatie project Zichtbaarheid beheer en onderhoud

Laatst was de afsluiting van het project Zichtbaarheid Beheer en Onderhoud. Op een informatiemarkt presenteerden de studenten Communicatiemanagement hun eindresultaten.
De jury, bestaande uit de opdrachtgever van Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV), twee docenten en Academie van de Stad gaan langs bij vier groepen, die elk een eigen ‘kraampje’ hebben ingericht. Bij deze kraampjes krijgt de jury een presentatie over het idee van dat groepje. Ook ontvangt de jury het complete communicatieplan.

De studenten van groep 1 vertellen dat zij zich hebben gericht op het betrekken van burgers, zowel online als offline. Met offline bedoelen zij het organiseren van open dagen en rondleidingen. Op online gebied hebben ze plannen voor social media gemaakt en daarnaast een mooie applicatie ontwikkeld. Hierbij kun je verschillende locaties instellen waarbij je op de hoogte wordt gehouden van werkzaamheden.

Dan is het tijd voor groep 2 om hun idee te pitchen. Zij bedachten de Bezige Bij als herkenningspunt voor de werkzaamheden van Beheer en Onderhoud. Op plaatsen waar werkzaamheden worden verricht, zullen stickers of borden met de bij geplaatst worden. Dit bijtje wekt nieuwsgierigheid op en verwijst toeschouwers naar een website (volgdebij.nl). Om dit idee te illustreren laat dit groepje nog een filmpje zien, waarin een van de studenten op een tocht door de stad allemaal bijtjes tegenkomt. Tot slot geven zij de jury een pakketje honingdropjes met een geknutseld bijtje mee.

Na dit creatieve idee komt de jury bij groep 3, de bedenkers van Jan de Onderhoudsman. Dit is een mannetje met een helm en zijn duim omhoog dat als boegbeeld voor de afdeling dient. Bij werkzaamheden wordt een bord met Jan geplaatst met informatie en een verwijzing naar een website, die de studenten ook al ontworpen hebben. ‘Jan moet eerst intern geïntroduceerd worden’, zegt een student, ‘want het is een weerspiegeling van hun werk. Uiteindelijk moet Jan uitdragen dat de werknemers trots zijn op wat ze doen, en moet hij vertrouwen creëren.’

Tot slot is het de beurt aan groep 4. Deze studenten hebben Street Art bedacht om de zichtbaarheid van de afdeling te vergroten. ‘Deze 3D-tekeningen van milieuvriendelijke verf laten zien wat er kan gebeuren als Beheer en Onderhoud er niet was. Zoals gaten in de weg of verkeerssituaties’, legt een student uit. Van het maakproces van deze kunst worden filmpjes gemaakt, die online gedeeld worden. ‘Allemaal publiciteit!’, zegt een student enthousiast.

Dan gaat de jury in beraad en geeft elke groep een cijfer voor hun presentatie. In de communicatieplannen staan de genoemde en andere middelen nog veel uitgebreider beschreven. Deze plannen neemt DIVV zeker mee bij het verbeteren van de zichtbaarheid van Beheer en Onderhoud!

     
Groep 1 laat de mooie applicatie zien die ze hebben gemaakt en de uitgewerkte plannen voor de rondleidingen

   
Groep 2 presenteert hun idee van de bezige bij                             Groep 3 vertelt over Jan de Onderhoudsman

  
Groep 4 laat voorbeelden van street art zien                                                                         De jury, druk in beraad