Image

SalsA

SalsA is het coachingsproject van Academie van de Stad in samenwerking met de HvA. Bij dit project coachen studenten één op één leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs.
SalsA vergroot kansen voor studenten en leerlingen door ook buiten school aandacht te besteden aan het ontwikkelen van hun talenten. Studenten van de HvA zijn coach van leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs gedurende een schooljaar. Samen werken ze aan doelen van de leerling. Beter worden in taal of rekenen, meer culturele uitstapjes maken of juist leren ontspannen naast school. Ondertussen werkt de coach aan competenties die voor hem of haar van belang zijn bij de studie en latere beroepsuitoefening.

In het schooljaar 2015-2016 begeleiden studenten van de Pabo en de opleiding Pedagogiek leerlingen van 4 verschillende Amsterdamse scholen.

Voor meer informatie kunt u hier kijken.