Image

SalsA doet mee aan de HvA Research Battle

Op dit moment vinden de voorrondes voor de HvA Research Battle plaats. SalsA doet dit jaar ook mee! Hieronder wordt alvast een tipje van de sluier gelicht.
SalsA (Stad als Academie) is een coachingsprogramma waarbij het doel is om studenten van de HvA en leerlingen uit de stad Amsterdam in hun ontwikkeling te stimuleren. Er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de effecten van dergelijke coachingsprogramma’s in het kader van opleidingen. Eerste resultaten wijzen echter op positieve effecten ten aanzien van aspecten als een sterkere binding met de opleiding, het ontwikkelen van een professionele blik, en het realiseren van goede relaties met leerlingen. 

Vanuit het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding is een evaluatieonderzoek gestart naar het coachingsprogramma SalsA met als centrale vraagstellingen:
•    Hoe beoordelen leerlingen, studenten en opleiders hun deelname aan SalsA? 
•    In welke mate draagt SalsA bij aan de professionele vorming van studenten en de ontwikkeling van leerlingen?

Hoewel de data-analyses nog niet volledig zijn afgerond, zijn enkele eerste resultaten al te melden. Uit het vragenlijstonderzoek komt onder andere naar voren dat de deelnemende leerlingen met hun begeleider vooral gewerkt hebben aan schoolgerelateerde doelen zoals Rekenen of Engels die door iedereen bijna of helemaal gehaald zijn. Veel leerlingen zouden SalsA ook aanraden aan andere leerlingen.  Ook rapporteren de meeste leerlingen dat ze een goede band hebben opgebouwd met hun coach.  

Meer informatie over dit onderzoek en de deelname van SalsA aan de Research Battle volgt!