Image

SalsA klaar voor de start, af!

Op 12 juni 2012 was het grote moment daar: alle scholen en organisaties die deel gaan uitmaken van de eerste periode van het coachproject SalsA - de Stad als Academie - ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst.

SalsA gaat daarmee officieel van start in het nieuwe studiejaar in september. Ondertekenaars waren de drie betrokken opleidingsmanagers van het domein Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam Johanna de Koff van Pedagogoiek, Johan Jelsma van de Pabo en Frits Rovers van de lerarenopleidingen. Daarnaast tekenden bestuurders van het Cosmicus Montessori Lyceum, de Flevoparkschool en het Nova College en de Academie van de Stad als initiatiefnemende organisatie.

De middag werd geopend door projectleider Marieke Megens met een welkomstwoord en benadrukte nog eens de win-winsituatie van SalsA: door de student aan een leerling van een van bovengenoemde scholen te koppelen als Personal Coach leert de leerling van de kennis en kunde van de student en is de student een relevante en maatschappelijke ervaring rijker.
Marieke legde uit dat SalsA zelfs is opgenomen in het convenant van de HvA-opleidingen en dat daar in vermeld staat dat iedere student minstens één keer aan het project meedoet. Hiermee wordt Salsa dus een structureel onderdeel van de opleidingen.

Daarna nam Frits Rovers de aanwezigen mee in de geschiedenis van educatieve maatschappelijke projecten voor studenten van de HvA en sprak de intentie uit dat er meer stageplekken zouden moeten komen waarbij studenten verbonden worden aan de stad Amsterdam. Volgens Frits moeten studenten minimaal één keer tijdens hun studie stage lopen, maar nog liever twee, drie of vier keer.

Na een kort filmpje vertellen twee mentoren van het reeds bestaande coachingsproject GOAL over hun ervaring als coach. Rosalie van der Weijde is nu bijna een jaar coach van de twaalfjarige Nesrin. Ze gaan samen op stap naar musea, de bioscoop en Rosalie helpt haar met haar huiswerk. Vincent Zillig is al tweeënhalf jaar coach van de achtienjarige Raoul. Zij kijken veel voetbal samen. Vincent vindt het soms lastig als coach om de diepte in te gaan met Raoul, die niet heel open is over zijn gevoelens. Ondanks dat vinden hij en Rosalie het werk heel leuk om te doen.En dan was het tijd voor het officiële moment van het ondertekenen van de overeenkomst. Op een mooie, succesvolle samenwerking en op een grote groei en bloei van SalsA!