Image

Missie & Visie

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Academie van de Stad hebben in 2012 de handen ineengeslagen en zijn het coachingsproject SalsA gestart. SalsA sluit aan bij de doelstellingen van beide organisaties. 

Academie van de Stad is een innovatieve, sociale ondernemer, die staat voor leefbare steden met actieve, betrokken burgers. Door het creëren van effectieve verbindingen met stedelijke partijen en onderwijs, geeft Academie van de Stad studenten een sleutelrol in de ontwikkeling van de stad. Zo ontwikkelen de studenten van vandaag zich tot de grootstedelijke burger en professional van morgen. 

Klik hier voor de visie van Academie van de Stad.

De HvA neemt als opleidingsinstituut een belangrijke plaats in binnen de regio Amsterdam. Naast het aanbieden van onderwijs is de HvA betrokken bij allerlei maatschappelijke ontwikkelingen waarbij studenten en docenten een actieve rol spelen. Daarmee wordt recht gedaan aan de missie die de HvA zichzelf stelt: een volwaardig onderwijsinstituut binnen een dynamische samenleving. Dat betekent de buitenwereld naar binnenhalen en met de binnenwereld naar buiten treden. Onderwijs in optima forma.

Met SalsA wil de HvA haar maatschappelijke functie verbreden in samenwerking met scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast heeft de HvA met alle studenten een enorm potentieel aan ‘human capacity’ om uitdagingen van de stad aan te pakken. SalsA is een mogelijkheid om (met dit enorme potentieel) de komende jaren deze maatschappelijke functie nog meer structureel vorm te geven.

Academie van de Stad wil opleidingen in het domein onderwijs en opvoeding de mogelijkheid bieden om de curricula te verrijken door hun studenten een unieke ervaring te laten beleven in de ontwikkeling van het kind. Daarnaast wil Academie van de Stad met SalsA bereiken dat alle scholieren een kans krijgen aan eigen doelen te werken met een persoonlijke studentcoach die dicht bij hun belevingswereld staat.


Interesse of meer weten? Neem contact op met SalsA op 020-5995431, bereikbaar maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 14.00 uur, of met Malu Koppel, 06 2110 3244


HvA-docent Pedagogiek en begeleider SalsA:
“Ik ben erg enthousiast over het project. De studenten verbazen zich over de vooruitgang die ze maken. De huisbezoeken worden ervaren als waardevol. De studenten merken dat dit ervoor zorgt dat ze een betere vertrouwensband opbouwen, en dat de leerlingen ook veel plezier aan het project beleven. Het is bijzonder om te zien hoe de relatie student-leerling groeit en hierdoor de student zelfverzekerder wordt.”