Image

SalsA op School

Leerling Metis Montessori College
Ze heeft me geleerd hoe ik beter kan plannen als ik een toets maak. Ik sla nu vragen eerst over zodat ik niet in tijdnood kom. Dan ga ik later kijken of ik ze alsnog kan beantwoorden. Ze bereidt de coaching altijd heel goed voor en ik kan met alles bij haar terecht!

In de uitvoering van SalsA hanteren we een aantal uitgangspunten.

SalsA is niet per se bedoeld voor probleemleerlingen
Coaching wordt ingezet omdat we de leerling belangrijk vinden en in hem of haar geloven. Alle leerlingen hebben kwaliteiten en capaciteiten en we denken dat alle leerlingen een steuntje in de rug kunnen gebruiken om zijn of haar doelen te bereiken. Alle leeftijden en alle niveaus komen in aanmerking. Dit heeft een aantal voordelen. Qua beeldvorming (het is normaal om een coach te hebben), maar ook in praktische zin: één docent als aanspreekpunt voor leerlingen en studenten.

De coaching gebeurt één-op-één
Het één-op-één contact is wezenlijk voor coaching. Een coach die meerdere jongeren begeleidt, of verschillende coaches die een jongere delen, doet afbreuk aan het eigensoortige karakter van de relatie.

Traject voor een heel schooljaar
Een vertrouwensband creëren kost tijd. Daarom kiest SalsA voor een koppeling tussen leerling en student een schooljaar lang.

Huisbezoek
Het huisbezoek (en ontmoeting met ouders) kan een onderdeel zijn van het coachtraject. Zo kunnen studenten een goed en compleet beeld krijgen van de leerling die ze coachen.

Volgsysteem van de trajecten

De school kan door middel van een speciaal voor SalsA ontwikkeld volgsysteem de vorderingen van studenten en leerlingen bijhouden. Studenten registreren daarin de coachmomenten, docenten kunnen daarop reageren en ook leerlingen kunnen daarin kwijt wat ze van de coaching vinden. Hierdoor blijft het traject inzichtelijk voor alle betrokken partijen. Hieronder is een printscreen weergegeven van het SalsA volgsysteem. Interesse of meer weten? Neem contact op met SalsA op 020-5995431, bereikbaar maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 14.00 uur, of met Malu Koppel, 06 2110 3244