Image

Slotconferentie Toekomst Maatschappelijke Stage op VO-scholen in Amsterdam

Op donderdag 27 maart presenteerden 50 studenten Onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam hun aanbevelingen voor het continueren van de Maatschappelijke Stage (MaS) wanneer de verplichting en financiering in het schooljaar 2015-2016 verdwijnt. ‘Wij menen dé oplossing te hebben gevonden voor vele uitdagingen waar de gemeente straks mee te kampen krijgt, zoals de decentrale inrichting van de zorg.’
In de opening van de slotconferentie wordt meteen de actualiteit van het onderwerp benadrukt. Het wetsvoorstel voor de afschaffing ligt op dit moment ter discussie bij de Eerste Kamer en de voormalig wethouder Onderwijs Hilhorst heeft in de Gemeenteraad aangekondigd dat de studenten met dit onderzoek bezig zijn. De beste adviezen van vandaag worden dan ook meenemen in een advies dat door de nieuwe wethouder Onderwijs aan de gemeenteraad gepresenteerd zal worden. ‘Er wordt dus zeker een vervolg gegeven aan de adviezen die vandaag worden gepresenteerd!’. 

De studenten hebben in een periode van acht weken interviews afgenomen met contactpersonen van 11 Amsterdamse VO- scholen en de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA). Vanuit deze interviews hebben zij met behulp van literatuur- en beleidsstudie gerichte adviezen voor de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), de VCA en de scholen ontworpen. De onderzochte scholen bleken de MaS als een waardevolle toevoeging op het reguliere onderwijs te ervaren, en gaven dan ook bijna uniform aan door te willen gaan met de MaS wanneer de financiering en verplichting wegvalt. Wel waren er een aantal hulpvragen waar de studenten mee aan de slag zijn gegaan. Om de scholen te verlichten in de administratieve en coördinerende taken die de MaS met zich meebrengt adviseerden studenten om oudere leerlingen op deze taken in te zetten. Deze leerlingen kunnen jongerejaars begeleiden in de stages die zij zoeken en lopen als onderdeel van hun eigen Maatschappelijke Stage. Een slim systeem dat al op een enkele VO- school in Amsterdam wordt toegepast.

De studenten zagen de MaS ook als instrument om de Gemeente te ondersteunen bij de nieuwe taken die de gemeente krijgt. ‘Wij menen dé oplossing te hebben gevonden voor vele uitdagingen waar de gemeente straks mee te kampen krijgt, zoals de decentrale inrichting van de zorg.’ Leerlingen kunnen voor hun MaS hulp bieden bij zorgtaken die nu blijven liggen zoals het wandelen met bejaarden of het organiseren van een uitje voor gehandicapten. ‘Door te innoveren biedt het wegvallen van de subsidie juist kansen, intensieve samenwerking tussen gemeente en scholen kan het mes aan twee kanten doen snijden’. Deze aanbeveling riep wel wat vragen op bij aanwezige stage- coördinatoren van VO- scholen die juist het vinden van stageplekken bij instellingen zoals bejaardentehuizen als zeer moeizaam ervaren. 

Ook de VCA is door de studenten meegenomen in het onderzoek en werd door de studenten als een belangrijke en ook onmisbare tussenpersoon gezien. Zeker als de financiering en de verplichting wegvalt kan de VCA een belangrijke rol spelen in het koppelen van organisaties en leerlingen en het mede- organiseren van projectweken en stagemarkten. De VCA speelt al in op de veranderingen door veel aandacht te besteden aan de rol van jongeren in het vrijwilligerswerk via de actie ’Trots op mijn Actie’.  

De slotconferentie werd afgesloten met een gezellige borrel in de zon waarbij de studenten door de docenten werden aangemoedigd om vooral te gaan netwerken met de aanwezige scholen en organisaties. De borrel werd verzorgd door twee leerlingen (Maatschappelijke Stagiaires) van het Montessori College Oost, die de hele conferentie aandachtig hadden geluisterd. ‘We konden het goed volgen hoor. En het was leuk om een keer in zo’n grote collegezaal te zitten!’.