Image

Sportbesturen en studenten: verbinden maakt sterker

Op woensdag 20 april 2016 organiseerden studenten van de opleiding CMV van de HvA in opdracht van Sportservice Amsterdam een op College Tour geïnspireerde bijeenkomst waar studenten en sportbesturen samenkwamen. Er vond volop discussie plaats en ideeën werden uitgewisseld voor goede samenwerking. Er werd afgesloten met een gezellige borrel.
De opdracht
Sportservice Amsterdam wil sportverenigingen in de stad ondersteunen. Veel verenigingen hebben behoefte aan bestuurlijk kader en worstelen met vergrijzing van het bestuur. Daarnaast wil Sportservice Amsterdam innovatie bij sportverenigingen stimuleren, zodat het aanbod aansluit op de vraag. Jonge bestuursleden zijn van belang om deze innovatie vorm te geven. In Amsterdam wonen veel studenten die in hun studie leren over besturen, communicatie, marketing of financiën. Deze studenten zijn in potentie waardevolle krachten voor besturen van sportverenigingen; jong, ambitieus en vaak met een frisse blik op de wereld. 

Met het beter benutten van de studentenpopulatie ten bate van besturen van sportverenigingen kan een bijdrage worden geleverd aan het realiseren van die doelstelling. Maar hoe kijken studenten en sportverenigingen hier eigenlijk zelf tegenaan? Waar denken zij dat kansen liggen? En hoe kunnen zij hierin gefaciliteerd worden?

De uitdaging: elkaar vinden
Met die vraag zijn studenten Culturele en Maatschappelijke Vorming van de Hogeschool van Amsterdam de afgelopen maanden aan de slag geweest. Eerst hebben ze onderzoek gedaan naar wat besturen en studenten eigenlijk willen. Hieruit bleek dat studenten vaak wel een bijdrage willen leveren, maar dat het hen ontbreekt aan tijd. Het idee heerst dat het ondersteunen van een sportvereniging veel tijd in beslag neemt en ze weten niet waar ze die tijd vandaan moeten halen. Aan de andere kant willen besturen dolgraag wat hulp. En dat hoeft niet per se heel groot te zijn: met een nieuw logo, communicatieplan, ledenwervingscampagne of voedingscursus voor leden zijn ze dolblij. Beide partijen willen dus, maar lijken elkaar niet goed te kunnen vinden.

College Tour: besturen en studenten met elkaar in gesprek
Als afronding van het project hebben de studenten daarom de College Tour georganiseerd. In drie rondes werd zowel vanuit studenten als vanuit besturen verteld over hun ervaringen. Na een inspirerend openingsbetoog over de taak van Sportservice en het belang van sport door Philipp van Benthem, opdrachtgever van Sportservice, neemt dagvoorzitter Maarten de Wolff met zijn eerste gast van de dag plaats op de stoelen. Rosa de Hoog is voorzitter van Studentensport Amsterdam, een organisatie die sportbesturen in Amsterdam ondersteunt op allerlei vlakken. Rosa vertelt: ‘Het is belangrijk om naast je studie lekker te kunnen sporten om energie kwijt te kunnen. En dat je daarna gezellig met z’n allen een biertje drinkt, maakt het natuurlijk extra leuk!’. Ook vertelt ze wat deelnemen in een bestuur haar allemaal oplevert: ‘Het vergt discipline om naast je studie in een bestuur te zitten, maar het is zeker te doen. Ik heb veel geleerd over plannen, onderhandelen en samenwerking’. En wat is nu de gouden tip? ‘Creëer randvoorwaarden die het aantrekkelijk maken. Bijvoorbeeld door gezellig daarna met elkaar een biertje te drinken. Dat maakt het leuk en positief!’.

De tweede gast die plaatsneemt op de stoel is Diana Veldboom, bestuurslid van voetbalclub Zuidoost United. Diana vertelt dat ze zelf met sport is opgegroeid en altijd een betrokken ouder is geweest. Sinds een tijdje is ze bestuurslid en dat bevalt haar goed. ‘Het maakt je een beter mens. Er zijn zoveel mogelijkheden om te helpen in een bestuur waardoor je kunt zoeken naar wat goed bij je past en waar je goed in bent. Dan doe je iets wat je leuk vindt en daar krijg je energie van.’ Over de inzet van studenten voegt Diana nog toe: ‘Vergrijzing binnen sportbesturen zorgt ervoor dat er weinig ruimte is voor vernieuwing. Studenten kunnen die vernieuwing brengen.’

Tot slot nemen Steef Hammerstein, commercieel directeur van Telstar, en twee spelers van Telstar plaats op de stoelen. Hoewel Telstar een professionele voetbalclub is en daardoor in ander vaarwater verkeert, onderstrepen ook zij het belang van de inzet van jonge mensen in sportbesturen. De twee voetballers zijn zelf ook nog student en vertellen dat het niet alleen leuk maar ook belangrijk is om bezig te zijn met sport en besturen. Steef Hammerstein licht toe dat binnen Telstar regelmatig gewerkt wordt met stagiaires die bepaalde opdrachten uitvoeren. Verder wordt er ook veel gewerkt met een pool van vrijwilligers die allerlei klussen oppakken.
 
De studenten in de zaal bekennen dat ze eigenlijk nog nooit overwogen hebben om in een vereniging te gaan, omdat ze simpelweg niet wisten wat het precies inhoudt. Maar met wat ze vandaag hebben geleerd komt het meteen een stuk dichterbij en gaat het meer leven. Een docent uit het publiek voegt nog toe: ‘Mogelijkheden zijn er volop maar studenten moeten ook de kansen zien’. Dat beide partijen graag willen is dus duidelijk, maar er kan nog winst worden behaald in het zichtbaar maken van de mogelijkheden. En daar is met deze College Tour een goede eerste stap in gezet!

Lees hier de algemene beschrijving van dit project