Image

Springlevend Betondorp

Volgens de Springlevende Wijk-formule wonen vier studenten in Betondorp in Amsterdam-Oost en zetten er projecten op die zij zelf gaan coƶrdineren.
De studenten zijn door Academie van de Stad geselecteerd om zich in te zetten voor de leefbaarheid door er te wonen en relevante projecten te starten. Die projecten begeleiden zij dan weer als studentcoördinatoren. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel. Zij zijn de oren en ogen van de wijk en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet.

De deelprojecten die de studenten uitvoeren zijn gericht op het aanjagen van activiteiten voor en door bewoners. Bij het uitvoeren van de activiteiten ligt de focus op twee onderwerpen: het verbeteren van de leefbaarheid en het stimuleren van participatie in de wijk door te werken aan het groen en het tegengaan van eenzaamheid onder bewoners.

Dit project is van start gegaan in samenwerking met woningcorpratie Ymere en Stadsdeel Oost.