Image

Springlevend Betondorp

Volgens de Springlevende Wijk-formule wonen 4 studenten in Betondorp in Amsterdam-Oost en zetten er projecten op die zij zelf gaan coƶrdineren.
In zeven verschillende buurten in Amsterdam (Transvaalbuurt, Betondorp, Van der Pekbuurt, Boelelaan, Dapperbuurt, Rudolf Dieselstraat en Landlust) gaat een Springlevende Wijk starten dit semester. Vier tot acht studenten zijn door de Academie van de Stad geselecteerd per wijk om zich in te zetten voor de leefbaarheid door er te wonen en relevante projecten te starten. Die projecten begeleiden zij dan weer als studentcoördinatoren. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel. Zij zijn de oren en ogen van de wijk en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet. 

De deelprojecten die de studenten uitvoeren zijn gericht op het aanjagen van activiteiten voor en door bewoners. Bij het uitvoeren van de activiteiten ligt de focus op twee onderwerpen: het verbeteren van de leefbaarheid en het stimuleren van participatie in de wijk door te werken aan het groen en het tegengaan van eenzaamheid onder bewoners. De deelprojecten in Betondorp van dit semester die aansluiten bij deze focus zijn 'Bloeiend Betondorp', 'Samen Buren' en '90 jaar Betondorp!'

Dit project is in samenwerking met woningcorpratie Ymere van start gegaan.