Image

Springlevend Dapper

vier studenten wonen volgens de Springlevende Wijk-formule in de Dapperbuurt en zetten er projecten op die ze vervolgens zelf ook coƶrdineren.
In verschillende wijken in Amsterdam vind je "Springlevende Wijken". In deze wijken zijn 4 tot 10 studenten door de Academie van de Stad geselecteerd om zich in te zetten voor de leefbaarheid in de buurt, door er te wonen en relevante projecten te starten. De projecten begeleiden zij dan weer als studentcoördinatoren.

Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet. Dit project is in samenwerking met woningcorporatie Ymere en Stadsdeel Oost van start gegaan.