Image

Springlevend Dapper

Volgens de Springlevende Wijk-formule zijn vier studenten gaan wonen in de Dapperbuurt en zetten er projecten op die ze vervolgens zelf ook coƶrdineren.
In zeven verschillende buurten in Amsterdam (Transvaalbuurt, Betondorp, Van der Pekbuurt, Boelelaan, Dapperbuurt, Rudolf Diesel en Landlust) is een Springlevende Wijk gestart. Vier tot acht studenten zijn door de Academie van de Stad geselecteerd per wijk om zich in te zetten voor de leefbaarheid door er te wonen en relevante projecten te starten. Die projecten begeleiden zij dan weer als studentcoördinatoren. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet. Dit project is in samenwerking met woningcorporatie Ymere van start gegaan.