Image

Springlevend H-buurt

Volgens de Springlevende Wijk-formule wonen acht studenten in de H-buurt (Hoptille en Heesterveld) in Amsterdam Zuidoost en zetten er projecten op die zij zelf gaan coƶrdineren.
In een Springlevende Wijk zetten studenten zich in voor de leefbaarheid van de wijk. Samen met bewoners en wijkorganisaties bedenken de studenten relevante en waardevolle deelprojecten en zetten die op. In ruil voor hun rol als studentcoördinator krijgen ze een woning met voorrang en huurkorting in het kleurrijke flatcomplex Heesterveld. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet.
 
Dit project is dit semester van start gegaan in samenwerking met woningcorporatie Ymere en Stadsdeel Zuidoost.