Image

Springlevend Landlust

Twintig studenten van de pabo van de Hogeschool van Amsterdam zetten zich in voor de leefbaarheid van de wijk Landlust in Bos en Lommer.
Projectomschrijving
Het project Springlevend Landlust, dat zich ook al voltrok in het studiejaar 2009-2010, krijgt ook nog een vervolg in het eerste semester van het volgende studiejaar. De twintig pabo-studenten die zich in Landlust in Bos en Lommer (Amsterdam-West)  inzetten voor de leefbaarheid van de wijk zullen  in Landlust blijven wonen en microprojecten verzorgen. Woningcorporatie Ymere heeft de deelnemende studenten woningen ter beschikking gesteld. Op deze manier wordt de betrokkenheid bij de buurt bevorderd en zullen de studenten gemakkelijk contact leggen en onderhouden met buurtbewoners.

De twintig studenten van de HvA zijn in oktober 2009 reeds van start gegaan met de uitvoering van microprojecten als huiswerkbegeleiding, taalcursus voor ouders, computerles voor moeders en lessen in creativiteit voor kinderen. Aan de projecten gingen gesprekken met ouders van kinderen van de basisschool Narcis-Querido in Landlust vooraf. Uit deze gesprekken kwamen wensen en behoeftes van ouders naar voren die de basis vormen voor de microprojecten. Naast de vier lopende projecten zullen de studenten met nieuwe projectideeën komen. De ontwikkelingen en ander nieuws over Springlevend Landlust houden de studenten zelf bij op de daarvoor bestemde website: www.springlevendewijk.nl.