Image

Springlevend Landlust

Volgens de Springlevende Wijk-formule zijn zes studenten gaan wonen in de buurt Landlust en zetten er projecten op die ze zelf ook coƶrdineren.
In zeven verschillende buurten in Amsterdam (Transvaalbuurt, Van der Pekbuurt, Betondorp, Dapperbuurt, Boelelaan, Rudolf Diesel en Landlust) is een Springlevende Wijk gestart. Vier tot acht studenten zijn door de Academie van de Stad geselecteerd per wijk om zich in te zetten voor de leefbaarheid door er te wonen en relevante projecten te starten. Die projecten begeleiden zij dan weer als studentcoördinatoren. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet. Dit project is in samenwerking met woningcorporatie Ymere van start gegaan. 

In de buurt Landlust gaan er huizen gesloopt en gerenoveerd worden. Hierdoor is de leefbaarheid in het geding. De studenten gaan die leefbaarheid waarborgen met Springlevend Landlust.